مواد آب بندی

مواد آب بندی بتون

آب بندیبتن

آب بند بودن ( نفوذ ناپذیری ) بتن عبارت است از مقاومت بتن در برابر هرگونه عامل خارجی که به سطح بتن حمله میکند و ممکن است به داخل آن نفوذ کند.

آب بند بودن بتن:

آب بند بودن ( نفوذ ناپذیری ) بتن عبارت است از مقاومت بتن در برابر هرگونه عامل خارجی که به سطح بتن حمله میکند و ممکن است به داخل آن نفوذ کند. مثل آب ، هوا ، گازهای خارجی اعم از خورنده و غیر خورنده ، مواد شیمیایی با Ph بالا یا پایین و … . بتون آب بند عاری از ترک خوردگی های سطحی ، لوله های موئینه در داخل به میزان کم یا صفر و دارای خلل و فرج ناچیزی می باشد که نفوذ هر گونه عامل خارجی به بتن را به حداقل رسانده و یا ناممکن ساخته و به اصطلاح بتن آب بند می شود.

در ساخت بتن عوامل بسیاری چون طرح اختلاط نامناسب ، میزان آب به سیمان بالاتر از حد مجاز ، استفاده غلط از مواد افزودنی بتن ، استفاده بیش از حد مجاز از مواد هوازا در بتن ، عمل آوری نا مناسب ، میزان سیمان ناکافی ، دانه بندی نامناسب که در آن شکاف وجود داشته باشد و یا عدم وجود یا میزان ناکافی از سنگ دانه های با قطر مورد نیاز در بتن و … می تواند منجر به ایجاد خلل و فرج زیاد و در نتیجه افت آب بندی شدید بتن شود.

آزمایشی جهت تعیین میزان نفوذ پذیری بتن :

 در این آزمایش که سه مرحله دارد ابتدا آب یا گاز را تحت فشار در بتن نفوذ می دهند ، سپس بتن آن را می پذیرد و بعد سیال را در خود پخش می کند.

این آزمایش و نتایج آن در مورد ساختار بتن می باشد و نه سازه ساخته شده از آن. این آزمایش با جذب سطحی آب متفاوت است. تعیین میزان جذب سطحی آب در بتن با خیساندن آن حاصل می شود.

آب بندی بتنی را می توان به دو صورت انجام داد:

آب بندی اولیه ( در حین ساخت وبتن ریزی ) :

     این روش با استفاده از مواد افزودنی مناسب و اصلاح طرح اختلاط بتن مصرفی و قرار دادن   واتر استاپ در درزهای اجرایی یا انبساطی و رعایت نکات مهم اجرایی انجام می گردد لازم به ذکر است که آب بندی در این مرحله اقتصادی ترین و بهترین روش محسوب می شود و ماده افزودنی مناسب جهت استفاده در این مرحله :

1-   با داشتن خاصیت روان کنندگی سبب کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش سهولت متراکم سازی بتن شده که این مورد خود باعث کاهش قطر لوله های مویینه ، افزایش وزن مخصوص ، تراکم بتن و در نتیجه سبب کاهش نفوذ پذیری می شود .

2-   این افزودنی با لغزنده نمودن سطوح داخلی لوله های مویینه درون بتن بواسطه از میان بردن نفوذ آب از طریق خاصیت اسمزي نفوذ پذیری بتن را کاهش و موجب آب بندی می گردد .

3-   افزودنی مناسب می بایست از نفوذ سولفاتها و املاح خورنده در بتن جلوگیری کرده و یون کلر فعال موجود در آن را غیر فعال نمايد .

4-   ایجاد حباب های ریز هوا و در نتیجه قطع لوله های مویینه در جهت آب بندی از دیگر خصوصیات یک افزودنی مناسب جهت آب بندی است .

5-     بدلیل عملکرد چند کاره  (Multi- Functional) بر مقاومت فشاری و دوام بتن می افزاید .

6-   بهبود خواص پمپ پذیری بدلیل خاصیت روان کنندگی آن از دیگر خواص استفاده از این نوع افزودنیها می باشد نتیجه آنکه برای آب بندی بتن در حین ساخت 2 کار اساسی را بایستی انجام داد .

                    آب بند نمودن ساختار جسم بتن

                     آب بند نمودن سازه بتنی ( شامل درزهای اجرایی و انبساطی )

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *