مواد آب بندی

آب بند و مناسب ترين نوع آن

امروزه تمامي کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته از آب بندهاي هيدروفيليک يا بنتونيتي براي آب بندي درزهاي اجرايي استفاده مي کنند ، زيرا محل ثابت سازي آب بندها در بين آرماتورها مي باشد و با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسي شرايط آرماتورها و بتن مشاهده مي کنيم آرماتورهاي طولي و عرضي که در سمت آبگير سازه قراردارند به واسطه عبور آب از طريق درز سرد موجود بين مقاطع بتن ريزي شده و لوله هاي موئين ناشي از تبخير آب بتن، دچار زنگ زدگي شده که در برخي از موارد با انبساط ۶ الي ۱۵ درصدي حجم آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگي مي گردد. اين نقصان عاملي جهت تشديد نفوذپذيري و کاهش شديد طول عمر سازه بتني مي باشد. آب بندهاي هيدروفيليک يا بنتونيتي علاوه بر سهولت و سرعت بسيار زياد در نصب تمامي نواقص فوق الذکر را رفع مي کنند.

براي آب بندي يک سازه بتني بايد دو کار اساسي صورت بگيرد:

ـ آب بندي خود بتن توسط بتن مناسب

ـ آب بندي درزهاي بتن توسط واتراستاپ

که هر دو صورت مي بايست برقرار باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *