دسته‌بندی نشده

روان کننده بتن بر پایه ملامین

روان کننده بر پایه ملامین با امكان استفاده در طیف وسیع از نظر شرایط محیطي و نوع مصالح ميباشد.

این تركیب شیمیایي سوپرپلاستي سایزري است بر پایه ملامین فرمالدئید، كه در اكثر نقاط آب وھوایي ایران (ھواي ٥ الي ٤٠ درجه سانتيگراد) ميتوان بدون افزودن مواد مضاف دیگر در تولید بتن با كیفیت مطلوب به كار برد. در تولید یك بتن با كیفیت قابل قبول حتي اگر از مصالح مرغوب، سیمان كافي و شرایط عمل آوري خوب استفاده شود به علت عدم امكان كاھش آب جھت رسیدن به كارآیي لازم و قابل اجرا، نميتوان به نتیجه هاي مطلوب دست یافت و ناچار به استفاده ازمواد روان كننده بتن  و كاھش دھندهء آب ھستیم.

بالا بودن نسبت آب به سیمان كیفیت بتن را به شدت كاھش ميدھد. ایجاد فضاھاي خالي، انقباضھاي اولیه و ثانویه سیمان كه باعث ترك خوردگي ميشود، پایین بودن مقاومت، كاھش غلظت و عدم كارآیي، كرمو شدن، نفوذپذیري بالا، سست بودن در مقابل عوامل جوي و محیطي، عدم تراكم و شكل پذیري از عوارض عمده اي است كه ميتوان با استفاده از یك روان كننده بتن خوب حذف و یا به حداقل ممكن رسانید .امروزه استفاده از مواد مضاف بتن بخصوص سوپر روان كننده ھای بتن در تولید بتن اكثر سازه ھا امري اجتناب ناپذیر شده است،بخصوص در سازه ھاي بتني مھم مثل پروژه ھاي صنعتي عمراني و حتي مجتمع ھاي مسكوني، بدون استفاده از این مواد در طرح اختلاط ، نميتوان به  بتني با كارآیي خوب در اجرا و به كیفیتي مطمئن و با دوام در دراز مدت دست یافت. قدرت روان كنندگي بتن فوق العاده به  ما این امكان را ميدھد كه  میزان مصرف آب را 15 الي 20 درصد كاھش داده و ضمن حفظ كارآیي و قابلیت اجرا، بتن با كیفیت خوب و بادوام تولید نماییم .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *