افزودنی بتن

خرید افزودنی بتن

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

021-88526915-19

09121303726

افزودنی های بتن(افزودنی روان‌کننده‌ها-افزودنی کاهنده‌های معمولی آب)

خرید  افزودنی بتن که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را کاهش می‌دهد یا بدون تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را افزایش می‌دهد یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد می‌کند.خرید افزودنی بتن و استفاده افزودنی بتن به عنوان روان کننده ها در روانی بتن بسیار موثر است.جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

افزودنی های بتن(فوق‌روان‌کننده‌ها-فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

خرید افزودنی بتن و استفاده از افزودنی بتن که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد یا بدون تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد می‌کند.خرید افزودنی بتن و استفاده افزودنی بتن به عنوان فوق روان کننده ها در کاهش آب مخلوط بتن بسیلر موثر است. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

بعضی از انواع این نوع افزودنی بتن حتی می‌توانند به میزان 20 تا 30 درصد کاهش آب را در مخلوط ممکن کنند. کاربرد این نوع افزودنی‌بتن  گاه می‌تواند منجر به کاهش سریع کارایی گردد.

افزودنی های بتن (دیرگیرکننده‌ها وکندگیرکننده‌ها)

خرید افزودنی بتن دیرگیرکننده و استفاده از آن، زمان گیرش بتن و تغییر حالت مخلوط از خمیری به سخت را افزایش می‌دهد. خرید افزودنی ‌بتن دیرگیرکننده و استفاده از افزودنی بتن ، باعث سرعت واکنش بین سیمان و آب را کاهش می‌دهند و مدت زمانی را که مخلوط از حالت پلاستیکی به حالت سخت تبدیل می‌شود به تأخیر می‌اندازند. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

افزودنی های بتن (تسریع‌کننده‌ها وزودگیر‌کننده‌ها)

خرید افزودنی بتن  به عنوان تسریع‌کننده‌های بتن و استفاده از این نوع افزودنی بتن ، سرعت واکنش بین سیمان و آب را افزایش می‌دهند و بنابراین زمان تغییر حالت مخلوط از حالت پلاستیک به حالت سخت (زمان بین گیرش اولیه بتن و سخت‌شدن آن) یا زمان کسب مقاومت سنین اولیه را کاهش می‌دهند. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

افزودنی های بتن (حباب‌سازها)

خرید افزودنی بتن باعث ایجاد حباب‌های ریز و یکنواخت هوا در داخل بتن می‌شود که بعد از سخت شدن نیز باقی می‌مانند. خرید افزودنی ‌بتن (حباب‌ساز) اجازه می‌دهند تا مقدار کمی حباب هوا بصورت کنترل شده و یکنواخت در حین فرآیند اختلاط در بتن پخش شود. حباب‌سازها معمولاً برای افزایش مقاومت بتن در برابر یخ‌زدن و ذوب‌شدن متوالی استفاده می‌شوند. این مواد می‌توانند اثراتی مانند کاهش آب‌انداختگی و افزایش چسبندگی و کمک به کاهش تهاجم فیزیکی نمک (تبلور نمک) داشته باشد. هم‌چنین این مواد نفوذپذیری بتن را کاهش می‌دهند و حرکت نم موئینه را مهار می‌نمایند. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

افزودنی‌های بتن ( آب‌بند کننده ها)

خرید افزودنی ‌بتن ضدآب و استفاده از این نوع افزودنی بتن ، جذب موئینه بتن یا ملات سخت شده را کاهش می‌دهند.

افزودنی‌های آب بند کننده بتن به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1)خرید افزودنی بتن ضد آب‌های کاهنده‌ نفوذ که اندازه سوراخ موئین و پیوستگی آنها را داخل خمیر سیمان کاهش می‌دهند. این امر معمولاً با کاهش مقداری از آب آزاد مخلوط همراه با بستن بعضی لوله‌های موئین اتفاق می‌افتد. این افزودنی‌ بتن حتی در فشار آب زیاد هم مؤثرند و انتشار گازها و یون‌های مهاجم را در بتن کاهش می‌دهند. همچنین خرید افزودنی‌ بتن  واستفاده از آن به کاهش تهاجم فیزیکی نمک (تبلور) کمک می‌نمایند. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

2) خرید افزودنی بتن ضد آب‌های آب‌گریز، سوراخ‌های موئین در بتن را با مواد دافع آب می‌پوشانند. این امر مکش سوراخ‌های موئین در بتن را کاهش داده و به طور قابل توجهی، جذب آب بتن یا ملات را کاهش می‌دهد. خرید افزودنی بتن ، فقط در فشار آب کم مؤثرند و مقاومت کمی در برابر انتشار گاز یا یون‌های مهاجم دارند (معمولاً به همراه ضد آب‌های کاهنده نفوذ یا با فوق‌کاهنده آب استفاده می‌شوند تا اثرات کاهش جذب آب را بهینه کنند). جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

افزودنی های بتن (افزودنی‌های نگهدارنده آب)

افزودني بتن كه با كاهش آب انداختگي ميزان از دست دادن آب داخل بتن را كاهش مي‌دهد.

افزودنی‌های چند کاره (چند منظوره)

خرید افزودنی‌ بتن چندکاره یا افزودنی بتن چندمنظوره روی تعدادی از خواص مخلوط در حالت تازه یا سخت شده، تأثیر می‌گذارند. جهت خرید افزودنی بتن به شماره تماس های موجود مراجعه فرمائید.

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

021-88526915-19

09121303726

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *