مواد پوششی بتن

پوشش اپوكسي – نکات اجرایی

نكات پوشش روش مصرف اپوكسي

1.قبل از استفاده از پوشش اپوكسي  تمام سطوح بايد تميز ، خشك و عاري از هرگونه چربي و ذرات چسبنده سست باشد.

2.سطوحي كه از استحكام كمي برخوردارمي باشد بایستی تخریب شود تا به سطحی مقاوم و سفت برسیم .

3.بايد به ميزان مورد نياز رزين و هاردنر را به نسبت مذکور توزین نموده و با هم مخلوط نمائید .

4. زمان تركيب دو جزء بايستي 3 دقيقه باشد .

حداقل دماي پخت پوشش اپوكسي  بايستي ºc 10باشد .

حداكثر دماي پخت پوشش اپوكسي  بايستي ºc 80 باشد .

5. عمر نگهداري پوشش اپوكسي  در انبار shelf life در دماي ºc 25 : يكسال.

6.بعد از استفاده از پوشش اپوكسي  ، درب مواد باقيمانده را محكم ببنديد .

7.پس از استفاده از پوشش اپوكسي  ، ظرف و ابزار خود را با تينر اپوكسي كاملا شستشو دهيد .

8. در هنگام استفاده از مواد پوشش اپوكسي  ، از دستكش صنعتي و ماسك استفاده نمائيد.

9. در مقادير كمتر از 200 گرم حتما از ترازوي دقيق با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده كنيد.

ميزان مصرف پوشش اپوكسي 

پس از مشخص شدن حجم دقيق محيط اجرا وبا در نظر داشتن وزن خصوص محلول تركيبي به مقدار 17/1 ميزان مصرف پوشش اپوكسي  مشخص مي گردد بايد در نظر داشت نسبت وزني رزين و هاردنر كاملا دقت شود ( 100 به 15 ).

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *