چسب بتن

چسب بتن یک جزئی

چسب بتن یک جزئی ،چسبی است بر پایه رزینھای اصلاح شده به رنگ سفید که به عنوان پرایمر جھت ملاتھای تعمیراتی و ھمچنین چسب  بتن جھت اتصال بتن نو به بتن کھنه به کار برده  میشود از چسب بتن یک جزئی ھمچنین میتوان به عنوان عمل آورنده داخلی بتن به  منظور افزایش مقاومت و کاھش برای جلوگیری از تبخیر سطحی آب استفاده نمود. البته نفوذپذیری و پوشش محافظ بتن در صورتی است که  چسب بتن یک جزئی بلافاصله پس از گیرش اولیه  بر روی بتن کشیده شود. قدرت و تاثیر این چسب بتن به  عنوان کیورینگ  چسبندگی چسب بتن یک جزئی در سن ٧ روز حدود   دو 2N/mm بتن حداقل ۶٠ % میباشد.

روش اجرای چسب بتن یک جزئی

کیفیت سطح بتن قدیمی عامل موثری در مقدار و دوام چسبندگی چسب بتن یک جزئی میباشد. لذا باید دقت شود که قطعات بتن لق شده، آسیب دیده و منفصل از بقیۀ قسمتھا کاملاً برداشته شود. چنانچه به  آرماتور و آھن آلات داخل بتن برخورد گردید حداقل ٢ سانتیمتر اطراف قطعه فلزی از بتن برداشته شود و پس از تمیز کردن فلز با برسھای سیمی و عاری شدن از گرد و غبار بتن، روی آن با ضد زنگ پوشش داده شود تا از زنگ زدگی ھای بعدی جلوگیری شود. قبل از اجرای چسب بتن یک جزئی روی

بتنھای تمیز شده لازم است سطوح بتنی به مدت حداقل ۵ ساعت با آب اشباع شوند. سپس آبھای اضافی جمع آوری و چسب بتن یک جزئی با برس نرم یا وسیله مناسب با دقت و با اعمال فشار روی بتن کشیده شود تا کاملاً منافذ را پر نماید و محلی خالی از چسب بتن یک جزئی باقی نماند.

در صورتی که چسب بتن یک جزئی برای ملات تعمیراتی یا بتن بلافاصله تا چسب بتن یک جزئی به  صورت خیس یا چسبنده است روی آن اجرا شود. در صورت استفاده به عنوان کیورینگ، باید قبل از تبخیر آب بتن روی آن کشیده شود.

میزان مصرف چسب بتن یک جزئی

بستگي به سطح زیر کار دارد و به عنوان کیورینگ ھر لیتر چسب بتن یک جزئی حدود ۶ مترمربع را پوشش می دھد. چنانچه چسب بتن یک جزئی به عنوان عمل آورنده و افزایش دھندهء مقاومت و دوام و کارآیی به بتن اضافه گردد مقدار مصرف چسب بتن یک جزئی ۵% وزن سیمان در مخلوط بتن می باشد.

شرایط نگهداری چسب بتن یک جزئی

مدت انبارداری چسب بتن یک جزئی شش ماه پس از تاریخ تولید در صورت نگھداري در ظرف در بسته و در شرایط ھواي

معتدل ۵ تا ٣٠ درجه سانتيگراد میباشد .

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده چسب بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید چسب بتن روی لینک کلیک کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *