افزودنی بتن

رزین دیرگیر بتن

رزین دیرگیر بتن ماده ای است افزودنی با خاصیت دیرگیر کننده بر پایه لیگنوس ولفونات و فاقد کلراید.

ترکیب رزین دیرگیر بتن جھت استفاده در مناطق گرم و یا شرایط خاصی از بتن ریزی است که  نیاز به  تاخیر در گیرش اولیه و كاھش حرارت ھیدراسیون میباشد.

استفاده از رزین دیرگیر بتن در بتن ریزیھای حجیم، لازم است حرارت ھیدراسیون و گیرش بتن برای ایجاد پیوستگی در لایه ھای بعدی کنترل گردد.

کاربرد ھمزمان رزین دیرگیر بتن با دیگر مواد افزودنی در مخلوط بتن سازگاری دارد، بدین منظور، کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط اضافه گردند و نباید قبل از افزودن با یکدیگر ترکیب شوند.

رزین دیرگیر بتن برای استفاده با انواع سیمان پرتلند، سیمان و مواد جایگزین سیمان نظیر و میکروسیلیس مناسب میباشد.

مزایای رزین دیرگیر بتن

رزین دیرگیر بتن امکان افزایش اسلامپ بتن به میزان ۵ تا ٧ واحد با حفظ نسبت آب به سیمان را فراهم می نماید .

استفاده از رزین دیرگیر بتن امکان حمل طولانی بتن بدون کاھش قابل ملاحظه اسلامپ را فرهم می نماید .

رزین دیرگیر بتن مناسب برای بتن ریزیھای پیوسته در سازه ھای خاصی که نیاز به تاخیر در گیرش اولیه دارند .

کاھش آب و افزایش زمان کارپذیری و اجرای آسانتر با استفاده از رزین دیرگیر بتن

کنترل گیرش توسط رزین دیرگیر بتن ، اجرای بتن با قالب لغزنده را بھبود بخشیده و رزین دیرگیر بتن از ایجاد اتصال سرد در بتن ریزیھای حجیم جلوگیری می نماید .

کاھش فضاھای خالی با استفاده از رزین دیرگیر بتن در نتیجه افزایش وزن مخصوص مناسب برای بتن ریزی در مناطق با آب و ھوای گرم و خشک

رزین دیرگیر بتن مناسب برای استفاده در بتن ریزیھایی که نیاز به تاخیر در گیرش اولیه دارند .

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *