افزودنی بتن

افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات: فرمول

 1- بسیاری از افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن ، به خصوص افزودنی لیگنوسولفونات هایی که خلوص پایین تری دارند یا از لگنین های چوب سخت تولید شده اند، نسبت کمی از هوا را داخل بتن محبوس می کنند. افزودنی لیگنوسولفونات ها در مورد ماده های محبوس کننده هوایی که به منظور ارتقاء دوام یا به هم چسبندگی مورد نیاز است، مطلوب می باشد. اما افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن اغلب اثرات جانبی ناخواسته ای را به بار می آورد. بنابراین در تولید افزودنی های کاهنده آب معمولی، عوامل خارج ساز هوا را می توان اضافه نمود. ماده معمول و رایج تریبیوتیل فسفات می باشد، آن هم در سطح پایین تر از 1 درصد افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن، اگرچه دیبیوتیل فنالات، الکل های غیر محلول آبی، استرهای بورت و مشتقات سیلیکون هم کاربردهایی دارند.

2- البته خود مولکول افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن و شکرها در مواد افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن حضور دارند و قطعاً اثر دیر گیر کنندگی بر هیدراتاسیون سیمان دارند. در حالی که مواد حاوی شکر بالاتری داریم، از افزودنی لیگنوسولفونات برای ایجاد افزودنی های کاهنده آب دیرگیرکننده استفاده می شود و افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن ا این امکان را فراهم می آورد که زمان حمل و نقل و تخلیه طولانی تری برای بتن در اختیار داشته باشیم. با این حال، برای افزودنی های کاهنده آب معمولی، این مورد یک اثر نامطلوب تلقی می شود. در نتیجه اضافه شدن تری اتانولامین به صورت گاه به گاه، ودر سطح حدود 15 درصد میزان لیگنوسولفونات افزودنی می باشد. در این سطح اضافه شدن، تری اتانولامین به عنوان یک تسریع کننده عمل می کند و اثر درگیر کنندگی افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن و ناخالصی های افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن را جبران می نماید.

3- افزودنی های کاهنده آب تسریع کننده ترکیباتی ساده هستند که از کلسیم کلرید، نیترات، تیوسیانات یا با یک لیگنوسولفونات و یا یک نمک اسیدی هیدروکسی کربوکسیلیک تشکیل می شود. در بعضی موارد شاید نتوان امکان این محلول کاملاً بدون رسوب را به دست آورده و نیاز به هم زده شدن مخازن ذخیره ضروری باشد. نوعاً مخلوطی از کلسیم کلرید به میزان 33 درصد، و افزودنی لیگنوسولفونات کلسیم به میزان 4 درصد وزنی در آب استفاده می شود.

4- چنادر جایی که 2 تا 3 درصد هوای اضافی مورد نیاز باشد، افزودنی های کاهنده آب محبوس کننده هوا حاوی افزودنی لیگنوسولفونات هایی هستند که می تواند بر مبنای مواد خام افزودنی لیگنوسولفونات غیر خالص باشد. با این حال، این هوا ممکن است که به لحاظ پایداری، نوع و میزان آن مطلوب ما نباشد، در نتیجه مقادیر اضافی از روکنشگرها تهیه می گردد. چندین نوع مختلف افزودنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما در اغلب مواد بر مبنای سولفونات های آلکیل- آریل هستند (مثلاً سولفونات بنزن دودسیل سدیم) یا صابون های اسید چرب (مثلاً نمک سدیم یا اسیدهای چرب روغن تال). اضافه شدن این نوع افزودنی ها به ترکیب، لحاظ شدن هوای پایدار کافی با اندازه حباب صحیح را ممکن می سازد تا بتواند با الزامات مربوط به دوام تحت شرایط ذوب- انجماد همخوانی برقرار کند.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *