افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر افت کارایی بتن

برای قضاوت در مورد مناسب بودن به لحاظ کارایی بتن و کیفیت بتن، آن را در یک مجموعه مشخص از نسبت های اختلاط با کارایی بتن آن مورد قرار می دهند. معمولاً این کار در اسلامپ بتن قابل انجام است. به محض اینکه کارایی بتن لازمه به دست بیاید، افت پیش رونده در کارایی بتن در طی زمان، همزمان با اینکه فرایند هیدارتاسیون جلو می رود رخ می دهد. این فرایند از طریق اختلاط، تخلیه، حمل، ریخته شدن، لرزانده شدن و مراحل پایانی کار ادامه می یابد و هرگونه تغییر در سرعت که کارایی بتن در آن با افت روبرو شود می تواند بر تمامی این مراحل تأثیر بگذارد. افت کارایی بتن معمولاً در مخلوط هایی که حاوی افزودنی کاهنده آب بتن هستند، بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد و در شکل 29-1 به تصویر کشیده شده است.

24

تمامی اختلاط برای اسلامپ اولیه (ASTM) به اندازه 10 سانتی متر طراحی شده بود و حاوی سیمان 3000 بود. چنان که در شکل 30-1 می بینیم، ظاهراً افزایش در پیمانه مصرفی افت اسلامپ را کم می کند.

25

هر دو تصویر 29-1 و 30-1 افت اسلامپ در مخلوط هایی که برای اسلامپ اولیه ای معادل با مخلوط عاری از افزودنی کاهنده آب بتن به تصویر می کشد. با این وجود هنگامی که افزودنی کاهنده آب بتن برای افزایش کارایی بتن به صورت اضافه شدن مستقیم استفاده می شوند، اگرچه که سرعت افت اسلامپ بیشتر از حالتی است که مخلوط حاوی افزودنی کاهنده آب بتن است، کارایی بالایی برای مدتی طولانی تر حفظ می گردد. (چنانکه در شکل 31-1 نشان داده شده است.)

26

نتایج مشابهی برای افزودنی کاهنده آب بتن دیرگیرکننده هیدروکسی کربوکسیلیک اسیدی به دست می آید و به لحاظ افت کارایی بتن توسط آزمایش اسلامپ BS1881 و توسط VeBe در شکل 32-1 اندازه گیری می شود.

27

نتیجه گیری کلی که در مورد اثر افزودنی های کاهنده آب بتن بر روی افت کارایی بتن می توان دست یافت آن است که کاربرد افزودنی های کاهنده آب بتن دیرگیر کننده برای افزایش کارایی بتن اولیه است، بنابراین سرعت افت اسلامپ جبران می شود و در زمان جابجایی، حمل و تخلیه بتن ادامه می یابد .حتی این نوع از مواد برای تولید بتن با کارایی معمولی استفاده می شوند. عموماً افت اسلامپ فزاینده هیچ معضلی در تولید بتن معمولی ایجاد نمی کند، مگر در مواردی خاص همچون هوای بسیار گرم و یا حمل و نقل های طولانی. در این موارد میزان آب لازم برای تصحیح افت اسلامپ کاهش داده می شود و این در حضور یک افزودنی کاهنده آب بتن اتفاق می افتد. این عبارت در مورد اکثریت موارد کارکرد دارد، اما مواردی هم هست که افت شدید اسلامپ داشته ایم و مطابق برخی تحقیقات احتمال وقوع این امر در سیمان های با قلیایی بالا بیشتر است. این مسئله با اضافه شدن افزودنی های کاهنده آب بتن پس از اینکه اجزاء اختلاط یک دوره اختلاط اولیه 2 دقیقه ای را پشت سر گذاشتند، به حداقل می رسد.

برای آشنایی با اثر افزودنی های کاهنده آب بتن بر روی کارایی بتن و خرید افزودنی بتن کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *