افزودنی بتن

افزودنی کاهنده آب بتن هیدراتاسیون جامد

فرآیند هیدراتاسیون سیمان پرتلند بسیار پیچیده است، اما تا حد زیادی می تواند به صورت هیدارتاسیون فازهای اصلی موجود و واکنش های با کلسیم سولفات در نظر گرفته شود. رفتار یک سیمان پرتلند معمولی تا حد زیادی همان رفتار مجموعه مؤلفه های آن است. تغییرات در اضافه شدن افزودنی های کاهنده آب بتن می تواند به لحاظ شیمیایی، ساختار شناسی (Morphology) و سرعت های واکنش در نظر گرفته شود. شکل 23-1 یک نمونه تکامل حرارتی انجام گرفته تحت شرایط هم دما با استفاده از یک نمونه سیمان پرتلند حاوی C3A و C3S و C2S و گچ را نشان می دهد.

23-1

قله 1

1- C3A+H2O= C4AH191 ( که به سرعت توسط یک پوشش محافظ از اترنیگیت متوقف می شود)

2- C3A+CaSO4=C3A.3CaSO4. 32H2O

3- C-S-H=C3S+H2O لایه هیدارت S-C اولیه با حدود 10nm (100A) ضخامت و Ca پایین

4-حرارت محلول افزودنی های کاهنده آب بتن عاری از قلیا

فاز هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن C3A در معرض واکنش رقابتی میان آب و گچ برای تشکیل یک اندازه کوچک از هیدارت های هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن C3A اولیه پوشش داده شده توسط پوشش حفاظتی اترنیگیت است و همچنین نسبتی از هیدارت های هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن C3S برای تشکیل یک هیدارت سیلیکات کلسیم با میزان کلسیم پایین در ناحیه با ضخامت 100 nm است .

قله 2

در طی این فاز هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن در لایه هیدارت سیلیکات کلسیم، خود دیرگیرکننده اولیه به ظاهر شکست می خورد و امکان هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن بیشتر فرآورده  از فاز های C3S و C2S حاصل می شود. این کارها ظاهراً در سه شکل صفحه ای، سوزنی و ورق های پین خورده ایجاد می شوند. در طی این واکنش تعداد قابل توجهی منشورهای شش گوشه از آهک شکفته هم تشکیل می شود.

قله 3

در این قله پایانی سه کلسیم آلومینات هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن باقی مانده با هر دوی گچ و آب واکنش می دهد تا اترنیگیت تشکیل شود و پس از آن تری کلسیم آلومینات مونوسولفات به وجود می آید. هیدارت های هیدراتاسیون جامد افزودنی های کاهنده آب بتن C3A تشکیل شده از ترکیبات گوناگونی هستند، اما نهایتاً فاز مکعبی پایدار C3AH6 در محلول جامد را با تری کلسیم آلومینات مونوسولفات را تشکیل می دهد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *