افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در گیرش بتن تازه

اثر فاکتورهای محیطی و افزودنی های کاهنده آب بتن بر ویژگی های گیرش بتن در حضور افزودنی کاهنده آب بتن باعث یک اثر کندگیرکنندگی می شود. برای یک مخلوط بتن با سیمان پرتلند معمولی 300 دارای اسلامپی در بازه 50 الی 100 میلی متر و زمان گیرش بتن تازه اندازه گیری شده توسط شیار پروکتور (ASTMC403) در محدوده 7 تا 8 ساعت استفاده شود.

از دید تفاوت ها در زمان گیرش بتن تازه، اغلب افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات های کلسیمی و مواد اسیدی هیدروکسی کربوکسیلیک، زمان حمل و نقل، تخلیه و اتمام بتن کاری را افزایش می دهد، حال آنکه مواد با مبنای لیگنوسولفونات سدیم تنها یک تأثیر جانبی خواهند داشت. برخی افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها حاوی یک مقدار اندک تری اتانولامین هستند که برای غلبه بر اثر کندگیر کنندگی یک مؤلفه اصلی محسوب می شود، اما این امر می تواند در نهایت منجر به تغییرات حجمی نامطلوبی شود که برای بتن نهایی حائز اهمیت باشد.

پایداری بتن تازه حاوی افزودنی های کاهنده آب

پایداری مخلوط بتن را می توان به لحاظ «به هم چسبندگی» در نظر گرفت. به عبارت دیگر، قابلیت حفظ یک ظاهر همگن به هنگام در معرض تنش اعمال شده قرار گرفتن، پایداری بتن نامیده می شود. عدم به هم چسبندگی موجب جداسازی اجزاء مخلوط به لایه هایی می شود که این جداسازی متناسب با چگالی مواد می باشد. عبارت دیگری که پیرامون پایداری به کار می رود «جدایی شیرابه از سنگدانه» است که به معنای حرکت آب به سمت سطح بتن تازه می باشد. این پدیده هم می تواند هم مجزا اتفاق بیفتد و هم می تواند نشانه ای از جداسازی باشد. جدایی بیش از حد شیرابه از سنگدانه معمولاً نامطلوبی تلقی می شود. این امر به علت خطرات روان آب ها در حد فاصل بتن و آب بند و همچنین ترک خوردگی به واسطه نشست های شکل پذیر می باشد. همچنین احتمال تأثیر معکوس بر پیوند بتن-آرماتور به علت جمع شدن آب تحت فولادها هم وجود دارد.

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در به هم چسبندگی بتن

اطلاعات منتشر شده اندکی درباره به هم چسبندگی مخلوط های حاوی افزودنی کاهنده آب بتن وجود دارد که ظاهراً به علت نبود یک روش کمی مناسب در اندازه گیری این مورد است. مشاهدات کلی حاکی از آن است که وقتی یک افزودنی کاهنده آب بتن برای تولید بتنی با مقاومت بیشتر در یک نسبت سیمان به آب کاهش یافته استفاده شود، به ظاهر بتن بیشتر خمیری می گردد. به علاوه اغلب جالب توجه است که می توان بدون افت در به هم چسبندگی، افزایش ها در کارایی بتن ایجاد شده ناشی از اضافه شدن یک افزودنی کاهنده آب بتن صورت پذیرد. داده های کمی سودمند که در این زمینه منتشر شده عبارت از خصوصیات تغییر شکلی بتن حاوی یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی است. شکل 34-1 این نتایج تغییر شکلی را نشان می دهد. شیب این خط تابعی از کارایی بتن می باشد، در حالی که نقطه تقاطع با محور انرژی نشانگر به هم چسبندگی یا ساختار ذاتی بتن باشد.

1

شکل 35-1 کارایی را با به هم چسبندگی در این زمینه ها مرتبط می سازد. این نتایج محدود نشان می دهد که احتمال دارد به ماده ای با کارایی بالای بتن دست بیابیم، بدون اینکه افت کارایی بتن حاصل در به هم چسبندگی توسط کاربرد افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی صورت بگیرد.

2

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در جدایی شیرابه از سنگدانه ها

حرکت کردن آب به سمت سطح بتن می تواند موجب مشکلاتی به لحاظ زیبایی در سطح تمام شده بتن و نشست شکل پذیر گردد و در پیوند بتن- آرماتورها نیز مشکلاتی پدید آورد. از طرف دیگر، جدایی شیرابه از سنگدانه ها در بعضی شرایط خاص می تواند مفید هم باشد. در شرایط هوای بسیار گرم و بادی که سرعت تبخیر فراتر از سرعت جدایی شیرابه از سنگدانه ها می رود، ممکن است ترک خوردگی شکل پذیر رخ بدهد. همچنین در بتنی که جدایی شیرابه از سنگدانه ها شدید باشد (معمولاً به علت کاهش در نسبت آب به سیمان) بتن قدرتمندتر و محکم تر است. به طور کلی می توان گفت که افزوده شدن هر افزودنی کاهنده آب بتن که به اندازه محسوسی هوای موجود را افزایش ندهد، منجر به افزایش در سرعت و ظرفیت جدایی شیرابه از سنگدانه ها در بتن شکل پذیر خواهد شد. این در حالی است که مواد اسید هیدروکربوکسیلیکی حاوی افزودنی کاهنده آب بتن معمولی یا دیرگرکننده موجب افزایش در نرخ جدایی شیرابه از سنگدانه می گردند.

تصور آن که هر افزودنی کاهنده آب بتن محبوس کننده هوا، بر مبنای هر نوع ماده خام سرعت جدایی شیرابه از سنگدانه ها را افزایش نخواهد داد، امری معقول می باشد، حال می خواهد به عنوان ابزاری برای نمایش کارایی قلمداد شده یا برای کاهش نسبت آب به سیمان. اطلاعات اندک درباره افزودنی کاهنده آب بتن حاوی کلسیم کلرید هیچ گونه افزایشی در سرعت های جدایی شیرابه از سنگدانه ها برای افزودنی کاهنده آب بتن تسریع کننده را نشان نمی دهند.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *