افزودنی بتن

افزایش دوام بتن با افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها

کاهش در نسبت های آب به سیمان به دست آمده در اکثریت موارد (80 درصد نمونه ها) منجر به بهبود در مقاومت مقابل ذوب انجماد شده است. در حقیقت، مقاومت میانگین بتن حاوی افزودنی 39 درصد بالاتر از نمونه های کنترلی بود. از آنجا که در این کار جایگزینی سیمان با پزولان عموماً موجب کاهش در مقاومت ذوب- انجماد می شد.

توانایی افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها برای تأمین دوام بتن بهتر مقابل فرآیند ذوب انجماد خصوصاً در بتن های حاوی پزولان حائز اهمیت است.

کاربرد افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها این امکان را برای اضافه شدن پزولان برای دیگر اثرات جانبی مفید، همچون کاهش حمله سولفاتی یا افزایش دوام بتن به محیط های آبی فراهم می آورد. در حقیقت زمانی که در محیطی همچون آب دریا، چرخه ذوب انجماد بتن اهمیت می یابد، چرخ های ذوب انجماد بتن با یا بدون مایع سولفیت در آب دریا با نمک 34 گرم بر لیتر انجام گرفته است، که در نتایج گرافیکی نشان داده شده در شکل 1 .42 قابل مشاهده است. پیشرفت قابل توجهی در افزایش دوام بتن در حضور ماده حاوی افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات را در چنین شرایطی می توان مشاهده نمود.

2

خاکستر بادی استفاده شده به عنوان پزولان

عوامل؛ A: آمونیوم لیگنوسولفونات، B: آمونیوم لیگنوسولفونات G: کلسیم لیگنوسولفونات. L: کلسیم لیگنوسولفونات

تحقیقات نشان داده است که زمانی که افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات به منظور کاهش دادن مقدار سیمان استفاده گردد، ( در حالی که کارایی بتن و خصوصیات دوام بتن تغییر نکرده باشد) پیشرفت قابل توجهی در افزایش دوام بتن مخلوط های حاوی سیمان کمتر و یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات در قیاس با نمونه های کنترلی وجود دارد. این مطلب در شکل 1. 43 نشان داده شده است. مطابق شکل کاهش های فزاینده ای در مقدار سیمان موجود با استفاده از یک افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات برای حفظ دوام بتن 28 روزه صورت گرفته است.

3

اطلاعات ثبت شده درباره افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات حاکی از آن است که تا جایی که دوام بتن در برابر ذوب انجماد مد نظر باشد، (ناشی از نسبت های آب به سیمان پایین ممکن) افزایش دوام بتن به صورت غیر متغیر به دست خواهد آمد. زمانیکه افزودنی ها برای تأثیر گذاری در کاهش در سیمان استفاده می شود. نشانه های جدی وجود دارد که افزایش قابل توجهی در دوام بتن حاصل می شود. ظاهراً به علت کاهشی که در مجموعه سیمان داریم، بخشی از بتن در معرض آسیب یخ زدگی است. مقدار سنگدانه موجود بیشتر هم توزیع تنش ها خیلی ساده تر را ممکن می سازد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *