افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر مقاومت فشاری بتن

تولید بتن حاوی افزودنی کاهنده آب بتن که دارای یک مقاومت 28 روزه برابر با یک بتن کنترلی، اما با حد سیمان خیلی پایین تر طراحی شده باشد، امکان پذیر است. با این حال، تاجایی که تنها دوام بتن مدنظر باشد، انتخاب مقاومت فشاری بتن 28 روزه کاملاً دلخواه است . بتن در سال های بعدی هم به کسب مقاومت فشاری ادامه می دهد. داده هایی در این حوزه موجود است که مربوط به مقاومت فشاری بتن های حاوی انواع مختلف افزودنی کاهنده آب بتن می باشد که تا سن 13 سالگی مورد آزمایش قرار داده اند و شکل 1 .46 هم یک خلاصه گرافیکی از این اطلاعات را نشان می دهد.

11

نقاط توپر حاکی از نتایج حاصل تا 50 سالگی برای چند صد نمونه بتنی عاری از افزودنی کاهنده آب بتن است. مشاهده می شود که کم و بیش داده های موجود با نقاط توپر حداقل تا جایی که نتایج آزمایش ها برای بتن های کنترلی انجام شده، تطابق دارد. از این دیدگاه می توان نتیجه گیری کرد که در انواع افزودنی کاهنده آب بتن موجود هیچ نشانی از افت های بعدی در مقاومت فشاری بتن یا هرگونه کاهش محسوس در کسب مقاومت فشاری بتن وجود ندارد.

دستورالعمل های مربوط به مقاومت بتن

1- از افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی می توان برای ایجاد بتنی با یک کارایی و خصوصیات مقاومتی بتن مورد نیاز، با میزان سیمان کمتر نسبت به بتن ساده استفاده کرد، بی آنکه اثر معکوسی بر مقاومت بتن یا کل سازه ایجاد شود. تنها استثنا این قاعده در شرایطی است که آب های زیرزمینی با سولفات بالا موجود باشد.

2- افزودنی کاهنده آب بتن حاوی کلسیم کلرید نباید در بتن های حاوی فلز مدفون شده یا جاهایی که تغییر شکل بتن اهمیت دارند، استفاده شود.

3- در مواقعی که به مقاومت بتن حساسیت وجود دارد، مقاطع سازه بتنی نباید با هیچ یک از افزودنی های کاهنده آب مورد اصلاح قرار بگیرد.

4- افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی حاوی تری اتانونولامین نباید در مواردی که به تغییر شکل های حجمی بتن فزاینده حساس وجود دارد، استفاده شود.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *