روان سازها و فوق روانسازها

اثرات فوق روان کننده بتن بر خصوصیات بتن

خصوصیات بتن می تواند در قالب دسته بندی زیر در نظر گرفته شود:

– اثر فوق روان کننده بتن در حالت شکل پذیر اولیه بتن تازه خصوصیاتی همچون کارایی بتن، همان گونه که از طریق آزمایش اسلامپ یا جدول جریان یا هوای موجود اندازه گیری می شود، می تواند توسط روش استاندارد مرتبط تعیین گردد.

– اثر فوق روان کننده بتن در حالت شکل پذیر ثانوی به هنگامی که بتن جابجا، حمل و ریخته شود، تغییرات در هوای موجود و کارایی بتن ممکن است رخ بدهد و زمان گیرش بتن می تواند به عنوان فاکتوری در اتمام عملیات باشد.

– اثر فوق روان کننده بتن در حالت سخت شدگی در سنین نسبتاً اولیه (معمولاً 28 روز) که خصوصیات مکانیکی بتن به عنوان مبنای الزامات سازه ای تعیین می شود.

– اثر فوق روان کننده بتن در حالت سخت شدگی ثانوی در طی عمر بتن در محل اجرا، وقتی بتن باید نقش معماری یا سازه ای خود را بدون تخریب تحت شرایط سرویس برآورده کند.

اثرات فوق روان کننده ها بر خصوصیات بتن شکل پذیر

اثر فوق روان کننده بتن بر هوای محبوس بتن

انواع گوناگون فوق روان کننده بتن ، هوای موجود در بتن تازه را تغییر می دهند، البته با درجات متغیر و اثرات گوناگون که بستگی به شیوه مصرف فوق روان کننده بتن مورد استفاده دارد. در حالت کلی موارد زیر حائز اهمیت است:

1- زمانیکه فوق روان کننده بتن برای تولید بتن با کارایی بالای بتن استفاده می شود، هوای بیشتری نسبت به بتن کنترلیل محبوس خواهد شد. این مورد به خصوص در انواع فوق روان کننده بتن SNF و پلی اکریلات دیده می شود. (در جایی که عوامل مغایر محبوس کننده هوای بتن گاهی عمداً به فرمولاسیون ها افزوده می شود) و در مورد نوع فوق روان کننده بتن SMF تا حد کمتری به همین ترتیب است.

2- زمانیکه فوق روان کننده بتن برای کاهش دادن نسبت آب به سیمان استفاده شود، به طور معمول هر افزایشی در هوای موجود بتن، به خصوص در مخلوط های با سیمان موجود بالا حداقل خواهد بود. زمانیکه الزام باشد که حتماً چنین مخلوط هایی را با هوا محبوس کنیم، پیمانه مصرفی لازم برای به دست آوردن یک میزان هوای مشخص بتن اغلب به اندازه قابل توجهی افزایش می یابد. (ظاهراً به دلیل حد واسط آبی کاهش یافته در بتن).

3- پایداری هوای محبوس در بتن که در آن فوق روان کننده بتن به کار برده شده در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع فوق روان کننده بتن SMF هوا را با سرعت بیشتری نسبت به فوق روان کننده بتن SNF از دست می دهد. آزمایش های جامع انجام گرفته با یک نوع پلی اکریلات از فوق روان کننده ها در بتن آماده، حاکی از آن است که نوع خاص مواد ارزیابی شده ایجاد یک سیستم با هوای منفذی خیلی پایدار می کند.

برای آشنایی با اثر فوق روان کننده بتن بر کارایی و گیرش بتن و خرید فوق روانساز روی لینک کلیک کنید.

 

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *