افزودنی بتن

اثر مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

لزجت افزایش یافته آب در مخلوط منجر به تکان خواهی بیشتر بتن و مقاومت بهبود یافته در جدایش می شود. پیمانه مصرفی مواد افزودنی ضد شستگی بتن برای طبقات A و B و C در محدوده 1 تا 1.5% وزن آب در مخلوط است و به طور مکرر در ترکیب با فوق روان کننده ها استفاده می شوند.

مقدار اثر ضخیم شدگی مواد افزودنی ضد شستگی بتن ایجاد شده وابسته به پیمانه مصرفی افزودنی و وزن مولکولی مؤلفه اصلی می باشد. این مؤلفه اصلی معمولاً در درون میکسر هم زمان با دیگر مواد تخلیه می شود. از طریق فعالیت فیلترهای حفره های مواد در طبقه Dو E بر سازه در فضای خالی تأثیر می گذارند، اگر چه میزان ذرات ریز افزایش یافته اغلب روان شدن مخلوط را افزایش می دهد.
انواع پلیمرهای محلول در آب مورد استفاده برای ضخیم تر کردن دوغاب سیمان، ملات و بتن در جدول 6. 6 نشان داده می شود. اگرچه در بسیاری پلیمرهای نشان داده شده در جدول 6. 6 می توان برای افزایش لزجت آب در مخلوط استفاده کرد، آنها همگی پلیمرهای شبه پلاستیک سازگار با سیستم های سیمانی نیستند. تنها تعدادی از آنها می توانند به طور پیوسته با مواد افزودنی کاهنده آب (WRAها) و فوق روان کننده ها برای تولید با مخلوط های با روانی بالای چسبنده ترکیب شوند.

ساختار مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

ساختار اصلی مواد افزودنی ضد شستگی بتن طبقه A همان سلسله زنجیره های کربن شش تایی با زنجیره های جانبی است. آنها موادی با وزن مولکولی بالا هستند که از طریق پیوند هیدروژنی در محلول لزجت ساز می شوند. مواد مشخصی که فاقد جایگزین های آب گریز می باشد (همچون پلی ساکاریدهای با وزن مولکولی بالا) مقاوم تر از نمک و کاتیون هستند، برابر تغییرات در PH و دما پایدار هستند و ایجاد کف نمی کنند. این مورد به پیوند هیدروژنی میان مولکولی بین زنجیره های اصلی و جانبی و فقدان در حد فاصل هوا یا آب نسبت داده شده می شود.
برخی خصوصیات که بازدهی پلیمرهای گوناگون را متفاوت می سازند شامل:
1- توانایی برای افزایش لزجت در پیمانه های مصرفی خیلی پایین.
2- کاهش در رسوب گذاری در حالی که در حالت شکل پذیری هستیم.
3- کنترل جدایی شیرابه از سنگدانه.
4- مقاومت در برابر سطوح بالای نمک ها
5- سازگاری با دیگر مواد افزودنی ضد شستگی بتن (همچون WRA ها و فوق روان کننده ها) بنابراین تغییر شکل مخلوط خیلی عوض نمی شود، گیرش چندان امتداد نمی یابد، یا هوای محبوس سنگین و کف کردن ایجاد نمی شود.
6- توانایی برای لزجت سازی کافی در نرخ های برشی پایین.

آشنایی با مواد افزودنی شیمیایی بتن (کلیک کنید)

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *