افزودنی بتن

اثرات عامل هوازای بتن بر هیدراتاسیون سیمان

داده های منتشر شده اندکی پیرامون اثر عامل هوازای بتن بر شیمی و ساختار شناسی هیدراتاسیون سیمان وجود دارد. با این حال برخی مطالعات حاکی از آن است که الگوی هیدراتاسیون سیمان معمولی تحت شرایط هم دما برای سیمان پرتلند معمولی نشان داده شده در شکل 3. 14 به صورت زیر اصلاح شده است:

2

1- برای عامل هوازای بتن سدیم اولیتی، حداکثر C3S تحت تأثیر واقع نمی گردد، اما حداکثر C3A تسریع می گردد و به دو تا 10 برابر سطح پیمانه مصرفی معمولی تقسیم بندی می شود. واکنش های اترینگیت و مونوسولفات به دلیل حضور یک لایه نفوذناپذیر نمک هیدرات کلسیم اولیت آلومینات به تأخیر می افتد.

2- برای دیگر عامل هوازای بتن آنیونی، مثل رزین های چوبی خنثی شده و سولفات ها یا سولفونات ها، پیمانه مصرفی بالا منجر به تأخیر در حداکثر C3S می شود، در حالی که حداکثر C3A تسریع می شود و گاهی به دو قسمت تقسیم می شود.

3- مواد عامل هوازای بتن غیر یونی، مثل اتوکسیلات ها، تغییری را در الگوی خروجی حرارتی سیمان پرتلند معمولی پدیدار نمی کنند.

تا به حال درباره عامل هوازای بتن هیچ گونه تغییرات در ساختار شناسی فرآورده های هیدراتاسیون سیمان منتشر نشده است.

تفسیری از عامل هوازای بتن به عنوان یک مکانیسم فعال

عامل هوازای بتن غالباً روکنشگرهای آنیونی هستند که در صورت اضافه شدن به خمیرهای سیمانی، به ذرات سیمان با گروه های قطبی به سمت ذرات جذب می شوند. این «پوشش» انحلال پذیری محدودی دارد و عامل هوازای بتن تنها سهم کوچکی در محلول به عنوان نمک کلسیم باقی می ماند.

محلول روکنشگر ضعیف عامل هوازای بتن ، تشکیل حباب هایی را در هم زدن در فاز آبی می دهد، که به عنوان کره های بسیاری ریز، با به هم پیوستن حباب های بزرگ تثبیت می شوند. به وسیله جهت دهی روکنشگر غیر محلول در حد فاصل هوا یا مایع و با الحاق شدن به سطح آب گریز ایجاد شده روی ذره سیمانی توسط روکنشگر جذب شده ایجاد می شود.

حباب ها کمتر از 0/25 mm قطر دارند و احتمالاً در خمیر تازه با قطرهای کمتر از  وجود ندارد، چراکه فشار بالایی در چنین حباب های کوچکی هست که موجب می شود هوا به صورت محلول در آید.

عمدتاً به علت اثر پل گونه ی ذرات سیمان توسط حباب های هوا که ساختار سازه ای سیستم را افزایش می دهند، خمیرهای هوازای بتن دارای ویسکوزیته بالاتری از خمیرهای با هوای کم یا عاری از عامل هوازای بتن هستند.

هیچ مدرکی موجود نیست که نشان دهد، حضور عامل هوازای بتن ، از نوعی که به طور معمولی به لحاظ تجاری در دسترس هستند، هیدراتاسیون نهایی فرآورده های سیمان را تغییر دهند.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *