افزودنی بتن

اثر عامل هوازای بتن روی خصوصیات بتن شکل پذیر

با در نظر گرفتن اثر مواد افزودنی عامل هوازای بتن بر خصوصیات بتن در حالت شکل پذیر، لازم است که متغیرهایی را که بر حجم هوای محبوس، پایداری سیستم هوای منفذی در طی حمل و نقل های آینده، فرآیندهای ریخته شدن و تراکم، پایداری اختلاط و روش های طراحی اختلاط مربوط به یک مخلوط بتنی در نظر بگیریم. واضح است که چنین اختلاف هایی می تواند از منظر تغییر محسوسی که عامل هوازای بتن بر اجزاء خمیر سیمان می گذارد، قابل توجه باشد. یک مرحله مضاعف عامل هوازای بتن یک حجم %4 اضافی را لحاظ خواهد کرد، اما این هوا متشکل از حباب هایی است که غالباً کمتر از  قطر دارند، تنها حدود mm 003/0 جدا، و مجموع Cm3 25000 از خمیر است.

اثر عامل هوازای بتن بر حجم هوای محبوس در بتن

اغلب افزودنی های عامل هوازای بتن طوری تشکیل شده اند که به طور % 6-3 هوا در حجم اغلب مخلوطهای بتنی معمولی در سطوح پیمانه مصرفی توصیه شده آنها را داشته باشیم. با این حال، اغلب دیده می شود که پیمانه مصرفی آغازی مورد توصیه یا به هوای محبوس خیلی زیاد یا خیلی کم منجر می شود و اصلاحاتی باید صورت گیرد. در برخی موارد، اصلاح در پیمانه مصرفی عامل هوازای بتن قابل توجه است و می تواند به دلیل شماری از فاکتورهای اختلاط، اجزا یا فاکتورهای محیطی باشد. به طور جایگزین کارکرد خاص عامل هوازای بتن ممکن است مستلزم هوای محبوس کمتر (برای توسعه پایداری مخلوط) باشد یا مستلزم هوای محبوس بیشتر (برای چگالی یا دلایل مقاومت ذوب- انجماد پیشرفته) نسبت به سطح معمولی داده شده در قسمت زیر است. از این وجه، داشتن درکی از شیوه ای که بسیاری متغیرها می تواند بر حجم هوای محبوس توسط این دسته از افزودنی عامل هوازای بتن تأثیر بگذارد سودمند است و این موارد در قسمت زیر بحث می شود.

پیمانه مصرفی عامل هوازای بتن

8

در هر مخلوطی، هر چه میزان عامل هوازای بتن اضافه شده بیشتر باشد، حجم هوای محبوس بیشتر خواهد بود. شکل 3. 16و 3. 17 حداکثر هوای موجود ممکن را از طریق افزایش پیمانه مصرفی افزودنی عامل هوازای بتن نشان می دهد. شکل 3. 17 به طور خاص نشان می دهد که این مقدار ماکزیمم وابسته به خصوصیات سیمان است.

9

تکنیک های اختلاط عامل هوازای بتن

تغییر در هوای موجود در اختلاط تحت شرایط آزمایشگاهی برای دو سیمان مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که در حالتی که میزان سیمان اختلاط پایین تر باشد، سطح ماکزیمم هوای محبوس به سرعت حاصل می شود و با ادامه اختلاط از دست می رود. در حالت اختلاط عامل هوازای بتن با میزان سیمان، بالاتر هم، مدت 5 الی 10 دقیقه ای نیاز است تا به هوای موجود حداکثر برسیم و پس از آن در ادامه اختلاط عامل هوازای بتن رفته رفته تنزل می یابد. آزمایشهای میدانی در یک میکس کامل با همان افزودنی ها با استفاده از مخلوط 340 کیلوگرم بر متر مکعبی انجام شده است. این دو مطالعه نشان می دهد که محتمل نیست که بیش از حدود 1 درصد هوای محبوس با مخلوط شدن تا 30 دقیقه از دست برود.

ظرفیت اختلاط همچنین با استفاده از میکسر با اختلاط و افزودنی های عامل هوازای بتن یکسانی تغییر داده می شد. اثر اندازه بچینگ خیلی اندکی است و در مخلوط های عامل هوازای بتن با سیمان موجود بالاتر همزمان با اینکه به ظرفیت مخلوط ها نزدیک می شویم، روند به سوی هوای موجود بالاتر است.

عامل هوازای بتن وابسته به خصوصیات سیمان

خصوصیات و کمیت سیمان استفاده شده در تولید بتن هوازا می تواند اثر شدیدی بر هوای موجود و یا پیمانه مصرفی افزودنی عامل هوازای بتن لازم برای یافتن هوای موجود لازم داشته باشد. این مورد توسط ارزیابی دوازده سیمان گوناگون در یک مخلوط مشابه با استفاده از یک پیمانه مصرفی استاندارد افزودنی عامل هوازای بتن انجام شد.

عامل هوازای بتن وابسته به نرمی سیمان

نرمی سیمان یک فاکتور اصلی در تعیین مقدار لازم افزودنی عامل هوازای بتن برای لحاظ کردن یک مقدار مشخص هوای محبوس است. اختلافات در نرمی سیمان می تواند منجر به دو برابر شدن یا نصف شدن الزامات مربوط به افزودنی عامل هوازای بتن شود. اما طی مطالعه ای که از آن داده های فوق استخراج شد، معلوم شد که اضافه شدن 10 ml از عامل هوازای بتن در هرترکییب بتنی (پچ) باعث خواهد شد که یک الزام 3- 6 درصدی برای هر سه سیمان داشته باشیم.

عامل هوازای بتن وابسته به میزان سیمان موجود

مقدار هوای محبوس با افزایش میزان سیمان کاهش می یابد، و معمولاً افزایش در میزان سیمان 90 کیلوگرم بر متر مکعب، حجم هوای محبوس در بتن را به حدود 1% حجم بتن کاهش خواهد داد.

عامل هوازای بتن وابسته به میزان قلیایی

بررسی صورت گرفته از ملات های حاوی سیمان هایی که تنها در میزان قلیایی بودن خود تفاوت می کردند، نشان داد که وقتی قلیایی (همانند Na2O) در آب در تماس با سیمان به حدود 8% وزن آب می رسد، میزان عامل هوازای بتن لازم برای رسیدن به یک مقدار هوای مشخص حداقل می شود.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *