افزودنی بتن

عامل هوازای بتن / مباحث شیمیایی

در مباحث آکادمیک چندین روکنشگر شیمیایی (Chemical surfactants) گوناگون که برای فرمولاسیون عامل هوازای بتن مناسب توصیه می شوند. با این وجود عملاً عمده فرآورده های تجاری بر اساس تعداد معدودی ماده تهیه می شود. این موارد در قسمت زیر امده است:

1- رزی نهای چوبی خنثی شده

2- نمک های اسیدی چرب

3- سولفوناتهای آلکیل آریل

4- سولفات های آلکیل

5- اتوکسیلات فنول

عامل هوازای بتن / رزین های چوبی خنثی شده

چندین ماده وجود دارد که در این دسته عامل هوازای بتن جای می گیرد، از جمله رزین های روغنی استخراج شده از چوب که تحت نام معروف نشان تجاری Vinsol هستند. این مواد عامل هوازای بتن متشکل از مخلوط هایی حاوی مقادیر اسید آبیاتیک به همراه اسید پریماریک و ترکیب های فنولی همچون فلوبافن ها می باشند. فرآورده های نهایی عامل هوازای بتن محلول های آبی هستند که 5 تا 20 درصد ماده فعال به فرم نمک را در خود دارند. این فرآورده های عامل هوازای بتن بسته به ترکیب شان می توانند با خنثی سازی ساده با پایه ها و یا در جایی که استرها حضور دارند با صابون سازی در دماهای بالاتر تولید شوند.

عامل هوازای بتن / نمک های اسید چرب

به منظور برآورده کردن الزامات عملکردی در هنگام کاربرد و توانایی برای شکل دادن محلول های آبی پایدار با مقاومت کافی از اسید های چرب به عنوان عامل هوازای بتن برای تولید بتن به فرم نمک های فلزی قلیایی استفاده می شود. این عامل هوازای بتن در توزیع زنجیره طولی در روغن ها و چربی های طبیعی، مثل روغن تال و نارگیل حضور دارند و به شکل فرمولاسیون های معمول افزودنی حاوی 20-5% وزن نمک اسیدهای چرب عامل هوازای بتن است. این فرآورده های عامل هوازای بتن بر خلاف رزین های چوبی خنثی شده، در محلول با لیگنوسولفونات ها و نمک های اسیدی هیدروکسی کربوکسیلیک برای شکل دادن افزودنی های دارای قابلیت های هوازایی و کاهندگی آب سازگار هستند.

عامل هوازای بتن / سولفونات های آلکیل آریل

سولفونات های آلکیل آریل به عنوان عامل هوازای بتن هم در تولید بتن سبک و هم برای ارتقاء دوام ذوب- انجماد بتن معمولی کارکرد می یابند. ماده خام معمول «سولفونات ارتودسیل بنزن» بوده که یک روکنشگر اساسی مورد استفاده در حوزه صنعتی و غیر صنعتی است. در شکل 3. 3 فرمول نشان داده شده است.

10

پایه هیدروکربن از نفت استخراج شده و در حقیقت حاوی یک توزیع طول های زنجیره ای با گونه های غالب کربن 12 است. به علاوه می تواند تا حدودی شاخه دار شدگی زنجیره موجود باشد. فرآیند سولفوناتی شدن به کار گرفته شده می تواند از واکنش مستقیم با اسید سولفوریک به افزودنی های  تغییر نماید، اما همواره منجر به اسید سولفوریک اضافی می شود. در خنثی سازی، سهمی از سدیم سولفات تولید می شود که ترجیحاً حداقلی از آن برای فرمولاسیون های افزودنی نگه داری می شود.

عامل هوازای بتن / سولفات های آلکیل

در تعاریف آکادمیک کاربرد چند ماده از این نوع توصیف می کند. این فرآورده ها همچنین با بسیاری عوامل کاهنده آب برای تولید عامل هوازای بتن سازگاری دارند.

عامل هوازای بتن / اتوکسیلات فنول

فنول اتوکسیلات ها به عنوان عامل هوازای بتن از چهار دسته قبلی از این جهت متفاوت بوده که آنها مواد غیر یونی هستند. با این وجود که این مواد عامل هوازای بتن در سطح گسترده استفاده نمی شوند، در سطوح اضافه شدگی پایین و محلولهایی با %4-2 وزن در آب بسیار مؤثر هستند. رایج ترین ماده نانیل فنول اتوکسیلات است، مطلاعات کم انجام شده حاکی از آن بوده است (مقدار بالاتر n در شکل 3. 4 مؤثرترین می باشد). اگرچه اکثریت عامل هوازای بتن موجود تجاری محلول های ساده از موادی بوده که در یکی از دسته بندی های فوق هستند.

6

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *