افزودنی بتن

اثرات تسریع کننده بتن بر خصوصیات بتن شکل پذیر

مواد افزودنی تسریع کننده گیرش بتن بر مبنای کلسیم کلرید، فریمت، نیترات و نئوکانات هیچ اثر محسوسی روی کارایی بتن ، هوای موجود، پایداری اختلاط، یا نسبت آب به سیمان بتن هایی که در آنها به کار برده شده اند، ندارد. تنها خصوصیاتی که بتن شکل پذیر از تسریع کننده بتن متأثیر می شود، عبارتند از تکامل حرارتی و زمان گیرش بتن.

اثر تسریع کننده بتن روی تکامل حرارتی

تکامل حرارتی مخلوط های بتنی که حاوی افزودنی تسریع کننده بتن نیستند و دارای %5/1 کلسیم کلرید و %3 کلسیم فرمیت هستند . تکامل حرارتی تسریع کننده بتن کلسیم کلرید و کلسیم فرمیت تقریباً برابر 24 ساعت است که در مقاومت های فشاری بتن مشابه این سن به ترتیب مقدارهای 10و 12 منعکس می شود. در قیاس با مخلوط بتنی ساده که افزایش دمای حداکثر 4 درجه سانتی گراد پایین تر را نشان دادند و به مدت 24 ساعت مقاومت فشاری بتن 5 و  را داشتند، آزمایش های محدودی روی مخلوط بتنی حاوی خاکستر بادی حاکی از آن است که تکامل حرارتی افزایش یافته تنها به علت سیمان است. این امر نشانگر این است که تسریع کننده بتن کلسیم کلرید ممکن است بر واکنش پرولانی تأثیر نگذارد.

اثر تسریع کننده بتن بر زمان گیرش

مواد افزودنی تسریع کننده گیرش بتن ، هم زمان گیرش اولیه و هم نهایی ملات مخلوط های بتنی را کاهش می دهند . در اثر تسریع کننده بتن زمان های گیرش اولیه و نهایی همچنین به دماهای پایین تر کاهش می یابند. رابطه میان دما و زمان گیرش بتن برای تسریع کننده بتن کلسیم کلرید و یک تسریع کننده بتن غیر کلریدی (کلسیم نیترات) در شکل 5. 19 نشان داده می شود.

8

 می توان به روشنی دید که تسریع کننده بتن کلسیم کلرید می تواند افت 15 درجه سانتی گرادی در دما را جبران می کند و تسریع کننده بتن غیر کلریدی می تواند افت 10 درجه سانتی گرادی را جبران نماید.

ترکیب سیمان پرتلند در بتن همچنین می تواند برا بازدهی تسریع کننده بتن کلسیم کلرید و کلسیم نیترات و تحلیل رگرسیون برای داده های 10 سیمان تولید شده معادله تأثیر بگذارد.

چنانکه در شکل 5. 21 نمایش داده شده، تری اتانولامین به پیمانه مصرفی خیلی حساس است طوری که TEA در %2/0 دارای اثر تسریع کنندگی است و در %25/0 یک کندگیر کننده متوسط است، در %2/0 یک کندگیر کننده قوی است و در 10 موجب گیرش آنی می شود.

9

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *