افزودنی بتن

اثر تسریع کننده بتن بر حفاظت از آرماتور فولادی

اثری که تسریع کننده های بتن بر روی نقش بتن در فراهم آوردن حفاظت علیه خوردگی آرماتورهای فولادی دارند، موضوع چندین بررسی و بحث قابل ملاحظه بوده است. بسیاری مطالعات نشان داده است که فاکتورهای زیر به بحث مرتبط هستند:

1- تخلخل بتن در یک حالت پیشرفته بلوغ سنی در حضور تسریع کننده بتن کلسیم کلرید افزایش می یابد و در نتیجه فرصت بیشتری برای هوا و رطوبت فراهم می آورد که در تماس با آرماتور فولادی قرار بگیرند. این امر به اثرات خوردگی دامن می زند و در عمل تسریع کننده بتن با پوشش آرماتور که مطابق با آیین نامه ای اجرای مرتبط می باشد این تأثیر با اهمیت حداقلی ملاحظه می شود.

2- حضور تسریع کننده بتن کلسیم کلرید در غلظت های بیشتر از %5/1 وزن سیمان می تواند منجر به خرابی لایه ی غیر فعال Fe2O3 شود. به طور عادی در حد فاصل فولاد یا بتن، حضور تسریع کننده بتن کلسیم کلرید موجب می شود آرماتورها بیشتر در معرض خوردگی قرار گیرند. این اتفاق با کلسیم فرمیت یا مواد نیتراتی نمی افتد، و می توان با ثبت پتانسیل یک الکترود فولادی یا بتنی نسبت به پتانسیل یک الکترود کالومل اشباع در یک چگالی جریان ثابت به عنوان تابعی از زمان نشان داده شود. یک مدار نمونه در شکل 5. 32 نشان داده می شود که در آن تخریب لایه غیرفعال برای تسریع کننده بتن کلسیم کلرید 3% دیده می شود. اسنادی وجود دارد مبنی بر این که حضور تسریع کننده بتن کلریدها نه تنها موجب می شود فولاد بیشتر برابر تهاجم خوردگی مستعد شود، بلکه حتی طبیعت بلوری شکل فرآورده های خوردگی اولیه را از فرم مستطیلی به فرم چهارگوشه تغییر می دهد.

i5

بازرسی چشمی سطوح فولاد که در بتن مدفون شده اند و سپس بیرون آمده اند حاکی از آن است که یون کلرید تسریع کننده بتن نوعی فعالیت شیمیایی روی فولاد انجام می دهد، که در ترکیب با سلول فعال الکتروشیمیایی محلی ناشی از توزیع حفرات باریک و عریض روی سطح فولاد است. تمرکزهای ناحیه ای هوا روی سطح موجب یک گودال خوردگی در سطح فولاد می شود. در بتن های حاوی سیمان پرتلند معمولی تنها وقتی گودال شدگی اندکی رخ می دهد که 2% وزن کلسیم کلرید تسریع کننده بتن شامل می شود، اما با اضافه شدن 5% گودال شدگی شدیدی بروز می کند.

1- هرگونه حمله خورنده به فولاد مسلح با قطر معمولی، معمولاً برای موجب شدن کاهش های محسوس در مقاومت کششی فولاد در مراحل اولیه کافی نیست. این مشکل به دلیل پوسته پوسته شدن بتن دور از آرماتورها، به علت طبیعت انبساطی فرآورده های خوردگی است. در معرض قرار گرفتگی نهایی آرماتورها، خوردگی بیشتری را ممکن می سازد که می تواند با کاهش مقاومت کششی فولاد موجب شکست سازه ای شود.

2- حضور تعداد فراوان فضاهای خالی در بتن یا تخلخل به علت تراکم ناکافی یا معیوب بودن ریزدانه موجب افزایش در مقدار خوردگی آرماتورها می شود.

3- پیوند میان بتن و آرماتور فولادی در بتن حاوی تسریع کننده بتن کلسیم کلرید بیشتر است و با غلظت کلسیم کلرید تسریع کننده بتن افزایش می یابد. ممکن است تابعی از مقاومت فشاری بالاتر و جمع شدگی تسریع کننده حاوی بتن است.

4- مطالعات روی تسریع کننده های تیوکاناتی بتن نشان داده بود که این ماده پتانسیل برای خوردگی آرماتورهای فولادی را افزایش می دهد. چندین مطالعه بعدی نشان داده است که یک سطح آستانه یون تیوکانات بین 5/0 و 7/0 درصد به لحاظ وزن سیمان هست که پایین تر از آن خوردگی رخ نخواهد داد.

* مقادیر گودال شدگی به صورت ماکزییم در  بیان می شود: عمق میانگین در  از سه گودال عمیق تر: تعداد میانگین گودال ها در سیم برای گروه هشت سیمی در هر نمونه بتنی. ارقام داخل براکت مربوط به اعداد شکست ها در سیم ها به دلیل خوردگی است. سیم ها پیش تنیده هستند و قطر 2/03 mm دارند.

پس در بتن های با طراحی مناسب که به اندازه لازم متراکم شده اند، افزودن تا %2/1 وزن سیمان کلسیم کلرید و %5/0 یون تیوکانات می تواند بدون هر گونه اثر زیان بار بر فلزات مدفون استفاده شود. پیمانه های مصرفی فراتر تسریع کننده بتن کلسیم کلرید، به خصوص در بتن با تخلخل بالا، می تواند منجر به خوردگی تسریع شده یا همان پوسته پوسته شدن های بعدی و شکست سازه ای احتمالی شود. تغییرات اخیر در آیین نامه های اجرایی مبنی بر جلوگیری از کاربرد تسریع کننده کلسیم کلرید در بتن حاوی فلز مدفون ناشی از مشکلاتی است که کنترل کردن مراحل مضاعف تحت شرایط محل پروژه دارد.

اطلاعات خیلی محدودی درباره ی تأثیر تسریع کننده بتن کلسیم فرمیت و نیترات در دسترس داریم، اما قطعاً لایه غیر فعال در حد فاصل فولاد یا بتن مورد تهاجم واقع نمی گردد. کلسیم نیتریت به عنوان یک تأخیراندازنده در خوردگی عمل می کند.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *