افزودنی بتن

تسریع کننده های بتن

تسریع کننده های بتنی سرعت سخت شدن اختلاط های سیمانی و بتن را افزایش می دهد. کلسیم کلرید که ماده اصلی برای ایجاد اثر تسریع کنندگی در بتن است از سال 1885 مورد استفاده قرار گرفته است. تسریع کننده های بتن کارکرد اصلی خود را در هوای سرد دارد. یعنی تسریع کننده های بتن سبب می شوند تا امکان فراهم شود که مقاومت اولیه به همان میزان مقاومت بتن عمل آوری شده تحت دمای عمل آوری معمولی برسد و نکته مهم تر در رابطه با تسریع کننده بتن اینکه زمان گیرش بتن کاهش یابد. به این طریق قالب بندی و حمل اقلام پیش ساخته می تواند به طور معمول انجام شود. به علاوه تسریع کننده بتن باعث می شود که بتن کمتر در معرض آسیب توسط انجماد در سنین اولیه قرار می گیرد. در این مورد باید اشاره کنیم که کلسیم کلرید ضد انجمادی نیست که بتواند نقطه انجماد آب را خیلی پایین بیاورد. بنابراین گرچه که زمان لازم برای حفاظت کاهش می یابد، روش استاندارد برای حفاظت برای بتن ریزی در هوای سرد باید دنبال شود.

اگر چه کاربرد تسریع کننده های بتن در زمستان خیلی بیشتر است، آنها کارکرد خود را در شرایط خیلی معمولی هم برای سرعت بخشیدن به فرآیند گیرش بتن و سخت شدگی بتن برای اتمام هرچه زودتر عملیات یا تعویض قالب دارند. مباحثی پیرامون کاربرد کلسیم کلرید در بتن مسلح از منظر احتمال خوردگی هم مطرح شده است. بسیاری کشورها تمهیداتی را در آیین نامه ها برای جلوگیری یا محدود کردن کاربرد آن ها در جایی ککه آرماتورهای فولادی حضور دارند، صورت داده اند. با این کار تسریع کننده های بتن «عاری از کلرید» به عنوان جایگزین هایی برای کلسیم کلرید در بتن مسلح تجدید مطرح شده اند. با این حال تسریع کننده بتن کلسیم کلرید هنوز هم مؤثرترین ماده برای کاربرد در بتن های غیر مسلح برای تولید اقتصادی تحت شرایط هوای سرد است و اثرات آن روی بتن، باقی می ماند.

تسریع کننده های بتن/مباحث شیمیایی

مواد افزودنی تسریع کننده بتن عمدتاً بر مبنای مواد خامی همچون کلسیم کلرید، کلسیم نیترات، کلسیم فرمیت، و کلسیم تئوکانات، همراه با مقادیر اندکی از دیگر مواد مثل کلسیم تیوسولفات و تری اتانولامین (TEA) می باشند. TEA به طور عادی به تنهایی استفاده نمی شود، اما چون گاهی در دیگر دسته بندی های افزودنی برای جبران اثرات دیرگیر کنندگی استفاده می شود، مشمول بخش تسریع کننده بتن خواهد شد.

تسریع کننده بتن/کلسیم کلرید

تسریع کننده بتن کلسیم کلرید (CaCl2) به عنوان یک فرآورده ثانوی در فرآیند سولوی برای تولید سدیم کربنات ایجاد می شود. فرآیند کلی به صورت:

تسریع کننده بتن کلسیم کلرید یا به صورت یک مایع یا به عنوان ماده ای با ذرات شکننده با میزان رطوبت تقریبی 20% به دست می آید. برای استفاده به عنوان یک ماده افزودنی تسریع کننده بتن به صورت محلول % 35- 33 تأمین می شود.

تسریع کننده بتن/کلسیم فرمیت

کلسیم فرمیت (Ca(HCOO)2)به عنوان یک فرآورده ثانوی تسریع کننده بتن در تولید الکل پلی هیدریک، پنااترتیول ایجاد می شود.

تسریع کننده بتن/تری اتانولامین

تری اتانولامین (N(C2H4OH)2) یک مایع محلول در آب است و توسط واکنش بین آمونیا و اکسید اتیلن تولید می شود.

این ماده به طور عادی به عنوان یک مؤلفه در دیگر فرمولاسیون های افزودنی تسریع کننده بتن استفاده می شود و به ندرت به عنوان یک جزء واحد کاربرد دارد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *