افزودنی بتن

افزودنیهای جدید بتن

در ارزیابی افزودنیهای جدید بتن، مواد زیر باید به حساب آورده شود:

– تغییر در نوع یا منبع سیمان یا مقدار سیمان، یا یک اصلاح در دانه بندی سنگدانه ها یا نسبت های مخلوط ممکن است نیاز باشد.

– بسیاری افزودنیهای بتن بر بیش از یک خصوصیت بتن تأثیر می گذارد، گاهی روی خصوصیات مطلوب بتن اثر معکوس می گذارند.

– شرایط دمایی روی زمان گیرش بتن و توسعه مقاومت اولیه اثر گذار است.

– اثرات برخی افزودنیهای جدید بتن به میزان محسوسی توسط چنین فاکتورهایی همانند میزان آب و سیمان موجود مخلوط با نوع سنگدانه و دانه بندی و با نوع و طول اختلاط اصلاح می گردد.

– وقتی بیش از یک افزودنی بتن باید استفاده شود، احتمالاً پیمانه های مصرفی افزودنیهای بتن مستلزم اصلاح هستند تا از اثرات نا مطلوب بر بتن اجتناب شود.

– مخلوط های آزمایشی می تواند در بازه ای از مقادیر سیمان یا نسبت های آب به سیمان یا دیگر خصوصیات تهیه شود تا الزامات پروژه را در کنار هم برآورده کند.این کار همچنین تعیین هزینه استفاده از افزودنیهای بتن برای کارکرد ویژه را ممکن خواهد ساخت.

چنین ارزیابی درباره افزودنیهای جدید بتن به خصوص در جایی اهمیت می یابد که:

1) افزودنیهای جدید بتن پیش از این استفاده نشده باشد.

2) انواع خاص سیمان مشخص شده باشند.

3) قرار باشد که بیش از یک افزودنی بتن استفاده شود.

4) اختلاط و بتن ریزی در دماهایی انجام گیرد که عموماً توصیه می شود بتن ریزی در محیط بیرون در آن محدوده دمایی باشد.

5) محدودیتی در میزان یون کلرید افزودینهای جدید بتن که در بتن مجاز است به هنگام تولید وجود داشته باشد.

بسیاری از تولیدکنندگان افزودنیهای جدید بتن خود را با نام «عاری از کلرید» توصیف می کنند، با این وجود افزودنی بتن عاری از کلرید به واقع وجود ندارد، چون افزودنیهای بتن اغلب با آبی ساخته می شوند که حاوی مقدار اندک یون کلرید می باشند. بنابراین برای ارزیابی احتمال اینکه استفاده از یک افزودنی بتن مشخص، انطباق بتن با یک مشخصه که دارای چنین محدودیتی است را به خطر خواهد انداخت یا خیر، نیاز است که بدانیم میزان یون کلرید افزودنی بتن به لحاظ اینکه با محدودیت مشخص شده در چه وضعیتی است اطلاع داشته باشیم. چنین محدودیت هایی به عنوان درصد حداکثری یون کلرید در وزن سیمان یا یون کلرید در واحد وزن (جرم) بتن بیان می گردد، یا به صورت یون کلرید «محلول در آب» در واحد وزن سیمان یا بتن بیان می گردد.

چنانچه در کاربرد اطلاعات در دسترس از افزودنی بتن و نرخ پیمانه مصرفی پیشنهادی، محاسبات به گونه ای شود که انتظار رود که از الزام مشخصه فراتر خواهد رفت، افزودنیهای بتن جایگزین را باید در نظر گرفت.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *