افزودنی بتن

کاربرد افزودنی بتن/ جبنه های اقتصادی

در تخمین هزینه اقتصادی که در پی کاربرد یک افزودنی بتن پدید می آید، تغییرات در ترکیب اختلاط یک حجم واحد بتن و همچنین هزینه حمل، بتن ریزی و عملیات تکمیلی بتن باید به حساب آورده شود. این ارزیابی از هر افزودنی بتن مشخص باید بر پایه ی نتایج حاصل از بتن خاص مورد نظر تحت شرایطی باشد که شبیه شرایط مورد انتظار پروژه کارگاهی است. اهمیت این مورد به این لحاظ است که نتایج حاصل تا حد چشمگیری توسط خصوصیات سیمان و سنگدانه و نسبت های نسبی آنها، به همراه دما، رطوبت و شرایط عمل آوری تحت تأثیر واقع می گردد. چنانچه یک ا افزودنی بتن تنش تسلیم مخلوط بتنی را عوض کند، این تغییر در خصوصیات بتن هم به دلیل اثرات مستقیم افزودنی بتن است و هم به علت تغییرات در تسلیم اجزاء اصلی می باشد. در نتیجه اثر افزودنی بتن روی حجم ترکیب باید به حساب بیاید. همه این تغییرات در ترکیب یک واحد حجم بتن باید به هنگامی که آزمایش اثر مستقیم افزودنی بتن انجام می گیرد و در تخمین فواید ناشی از کاربرد افزودنی بتن به حساب آورده شود.

هزینه های فزآینده ناشی از حمل یک جزء اضافی، همچنین اثر اقتصادی کاربرد افزودنی بتن که ممکن است روی هزینه حمل و نقل، بتن ریزی و عملیات تکمیلی بتن باید به حساب آورده شود. هر تأثیری از افزودنی بتن روی سرعت کسب مقاومت بتن و بنابراین روی بهره وری ساخت و ساز باید مورد ملاحظه قرار گیرد. یک افزودنی بتن ممکن است کاربرد روش ساختمانی ارزان تر را مجاز سازد یا طرح های سازه ای بیشتر را برای جبران هر هزینه اضافه شده را به علت کاربرد افزودنی بتن امکان پذیر سازد. برای مثال افزودنی های کند کننده گیرش بتن و افزودنی کاهنده آب بتن توانایی برای پمپاژ را در هدهای بیشتر افزایش می دهد و بتن ریزی بتن های حجیم را در مدت های طولانی مجاز می سازد، در نتیجه نیاز را برای قالب ریزی، بتن ریزی و اتصال واحد های مجزا را حداقل می سازد. افزودنی های تسریع کننده بتن عملیات تکمیلی و هزینه های قالب ریزی را کم می کند و خصوصیات فیزیکی مورد نیاز بتن سبک وزن را که می تواند در چگالی های پایین تر با استفاده از کاربرد افزودنی های محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب بتن بدست بیاید. بازدهی هزینه کاربرد افزودنی بتن در برخی کاربردهای منتخب در صفحات بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

مزیت اقتصادی ناشی از کاربرد افزودنی های بتن در صنعت بتن بسیار ملموس است. صرفه های اقتصادی در طرح اختلاط می تواند از طریق کاربرد افزودنی های فوق روان کننده و افزودنی کاهنده آب بتن رده متوسط حاصل شود. حوزه های بتن با کارایی بالا (مقاومت بالا، خود متراکم شونده) و بتن ریزی در شرایط اب و هوایی بسیار گرمف خشک و سرد گسترده ترین دامنه کاربردی را به این لحاظ دارد، چون در میزان های سیمان زیاد، نسبت های آب به سیمان پایین و روانی بالا و خصوصیات خود تراز شوندگی از اهداف مطلوب هستند.

صرفه اقتصادی ناشی از کاربرد افزودنی محبوس کننده هوا و کاهنده آب بتن

دوام چندین هزار کیلومتر بزرگ راه، خطوط پرواز فرودگاه و پارکینگ های ساخته شده در نواحی جغرافیایی که شرایط ذوب انجماد در مدت 30 ساله تجربه می شود، بیشترین فواید هزینه ای را مربوط به هوای محبوس تصدیق می کند. هزینه های تعمیر و نگه داری کاهش یافته که از کاربرد این دو افزودنی های محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب بتن ناشی می گردد، کمک شایانی به سازمان های حمل و نقل در کانادا و ایالات متحده آمریکا کرده است. جالب توجه این که دوام ارتقاء یافته بتن می تواند با چنین کاهش هزینه ای همراه شود. به علت کاهش آب ناشی از میزان خمیر بیشتر و افزایش تسلیم (به علت هوای موجود) هزینه کل بتن محبوس کننده هوا می تواند پایین تر از بتن ساده باشد، اگر چه که میزان سیمان مورد نخست بالاتر است. با این حال همیشه این موضوع مطرح نیست چون چندین عامل روی طرح اختلاط نهایی افزودنی بتن تأثیر گذار است.

صرفه اقتصادی ناشی از خصوصیات بتن ریزی بهبودیافته

در چند نوبت امکان دارد که یک صرفه اقتصادی ناشی از از روش های ساخت و ساز ارزان تر استفاده شود. کاهش در تعداد خدمه ی بتن ریزی بتن، یا کاهش زمان لازم برای انجام عملیات، مثل موردی که اشاره شد، بتن ریزی احجام بزرگ بتن برای قالب بندی، بتن ریزی و اتصال واحد های مجزا را به حداقل می رساند. از این منظر، کاربرد بتن روان در ساخت دال روی اساس صرفه جویی های هزینه ای را از محل کاهش تعداد اپراتورها در خدمه ی بتن ریزی یا کاهش در زمان عملیات به هنگامی که از تعداد خدمه یکسان استفاده می کنیم را امکان پذیر می سازد. به کارگیری افزودنی  فوق روان کننده های بتن استاندارد 20/7 Mpa برای دال های سقف ساختمان مسکونی می تواند منجر به صرفه جویی چشمگیر در نیروی انسانی شود. کاری که مستلزم بتن ریزی به ترتیب دو سری دال های 20 m با بتن معمولی و بتن روان فوق روان سازی شده است. خصوصیات بتن نهایی و الزامات نیروی انسانی در هر مرحله تولید دال (ناودان، بتن ریزی، شمشه کشی، شناوری) مورد توجه بود و درصد صرفه جویی ها در زمان کار و نیروی انسانی برای این روش ها در قسمت زیر داده شده است.

این گزارش به این نتیجه رسید که خدمه بتن ریزی استاندارد می تواند از 10 به 5 یا 6 کاهش یابد، با قدری افزایش در ساعت کاری یا سرشماری خدمه می توان با افزایشی در تعداد دال های تولید شده در روز حفظ شود. صرفه جویی کل در هزینه نیروی کار %33 بود و کیفیت بتن به لحاظ مقاومت خمشی بتن و مقاومت فشاری بتن بهبود یافت.

خدمه بتن ریزی کمتر، بتن ریزی های سریع تر، و یکنواختی بتن دلایل خوبی برای استفاده از یک افزودنی فوق روان کننده بتن است. دیگر کاربردهای با بازده هزینه ای پذیرفته شده پیرامون فاکتورهای جمع شدگی پایین تر و نفوذپذیری کاهش یافته بتن می باشد. فاکتورهای جمع شدگی در بسیاری موارد می تواند تا %35-20 نسبت به مخلوط های سنتی کاهش یابد. این کاهش در جمع شدگی می تواند فاصله گذاری مفصل ممتد را مجاز سازد، که می تواند یک صرفه جویی عمده در هزینه را ممکن سازد. پلی اتیلن اغلب به عنوان یک مانع تبخیر استفاده شود.

عموماً هیچ مشکل عمده ای در پمپاژ بتن تا ارتفاع 30-10 طبقه عمودی وجود ندارد. اگر چه بیش از این ارتفاعات مشکلات شروع به روی دادن می کند. گزینه هایی که معمولاً برای حل این مشکلات جستجو می شود عبارتند از: 1) نسبت های اختلاط افزودنی بتن جایگزین همچون آنهایی که حاوی میزان سیمان بیشتر است؛ 2) پمپاژهای بیشتر یا پمپاژهای نه مرحله ای، پمپاژ بالا به دیگر پمپ که بتن را بیش از 30-10 طبقه بالا می برد. این روش ها چندین مرتبه به طور موفقیت آمیز استفاده می شود. اما پیمانکاری که از نسل دوم و سوم افزودنی فوق روان کننده های بتن استفاده کرده اند، فشارهای پمپاژ خیلی پایین تری را پیدا کرده اند. این کار به آنها اجازه داده است که نیاز برای تنظیمات پرهزینه در نسبت های اختلاط اجتناب بورزند، و نیاز برای پمپ های بیشتر و مرحله ای را کاهش داده است. برای مثال در برج تجارت تگزاس در دالاس، بتن سبک وزن 54 طبقه پمپاژ شد بدون هیچ گونه افزایش در فشارهای پمپ. زمان کاری بیشتر و توانایی برای استفاده کمتر از نسبت آب به سیمان معمولی، پیمانکار را قادر می سازد به اینکه اختلاط آن را به عنوان یک افزودنی فوق روان کننده بتن نسل دوم طبقه بندی شود.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *