افزودنی بتن

افزودنی های محبوس کننده هوای بتن

آسیب پذیری یک بتن نسبت به آسیب از طریق چرخه های ذوب انجماد، هنگامی که میزان رطوبت آن به نقطه اشباع بحرانی می رسد، روی می دهد. تشدید خرابی بتن به اینکه تا چه حد در معرض این چرخه ها واقع شود، بستگی دارد. روش عمومی خنثی سازی آسیب ذوب انجماد بتن، فراهم آوردن یک سیستم هوای منفذی کافی از طریق کاربرد افزودنی های محبوس کننده هوا می باشد. هوای محبوس در بسیاری از کاربردها منافع زیادی به همراه دارد، اما در هیچ کجا بیشتر از موقعیت هایی که در آنجا سازه در معرض شرایط ذوب انجماد واقع می شود، نیست. چنانچه اختلاط های با نسبت آب به سیمان پایین استفاده شود، بتن به ندرت توسط عمل یخ زدگی آسیب می بیند. با این وجود مطالعاتی که روی مقاومت ذوب انجماد بتن های با هوای محبوس و بتن فوق روان شده با هوای غیر محبوس با نسبت آب به سیمان کم انجام شده تأثیر مثبت هوای محبوس در توسعه مقاومت ذوب انجماد را نشان داده است.

در روسیه، اسکاندیناوی و شمال آمریکا نه تنها بتن در معرض چرخه های ذوب- انجماد شدید واقع می شود، بلکه در معرض اثرات مخرب نمک های برطرف کننده یخ می باشد. پل های بزرگراه ها اغلب مجاری آب را به هم وصل می کنند؛ دیوارهای حائل و پایه ها در ناحیه هایی مکان یابی می شوند که شرایط خشک و خیس تغییرمی کند. قسمت های خاصی از سازه های هیدرولیکی همچون سدها، سرریزها، ورودی تونل و سازه های کانال در معرض آب با سطوح نوسانی یا ریزشی هستند. بتن در این سازه ها اغلب اشباع هستند و کامل مستعد برای آسیب از فرآیند ذوب انجماد است. در نتیجه سهم بزرگی از بتن ریخته شده در آمریکای شمالی با هوای محبوس است. در بریتانیا عملکرد بتن محبوس کننده هوا تا حد زیادی محدود به تولید جاده های اتوبانی بتنی، باندهای فرودگاه، بتن سبک وزن و پانل های نماسازی بتنی پیش ساخته می باشد، در غیر این موارد اختلاط های بتنی معمولاً برای مقاومت یخ زدگی طراحی نمی شود.

به منظور تأمین حفاظت کافی در مقابل فعالیت ذوب انجماد اغلب ضوابط آمریکای شمالی برای بتن با دوام، همیشه شامل الزام نسبت آب به سیمان پایین و مقدار مناسب هوای محبوس سازگار با حداکثر اندازه سنگدانه مورد استفاده باشد. شکل 7. 1 و 7. 2 اثر هوای محبوس بر مقاومت بتن در شرایط ذوب انجماد را نشان می دهد. عوامل محبوس کننده هوای بتن مورد استفاده می تواند رزین های چوب خنثی شده سنتی (نمک های سدیم اسید نفتالینی) یا انواع دیگری از آنها که شامل نمک های اسیدهای چرب، و نمک های آلی می باشد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با ” مواد افزودنی شیمیایی بتن” بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *