افزودنی بتن

افزودنی کند گیرکننده بتن

همزمان با اینکه بتن تازه خشک می شود، انقباضی که در مرحله قبل از سخت شدگی رخ می دهد و به نام جمع شدگی پلاستیک شناخته می شود. جمع پلاستیک ممکن است موجب ترک خوردگی بتن در طی اولین ساعات پس از اینکه بتن، بتن ریزی شده، گردد.  جمع شدگی پلاستیک نه تنها وابسته به شدت خشک شدن است، بلکه وابسته به سختی اختلاط افزودنی کند گیرکننده بتن و طول زمانی است که برای اختلاط افزودنی کند گیرکننده بتن مصروف می شود، یعنی اختلاط سخت و سخت تر و زمان گسترش کوتاه تر، جمع شدگی مورد انتظار تحت همان شرایط را می آورد. بنابراین جمع شدگی پلاستیک توسط فاکتورهای زیست محیطی روی هر دو سرعت خشک شدن و گیرش بتن تعیین می شود.

کاربرد افزودنی کند گیرکننده بتن

از کاربرد افزودنی کند گیرکننده بتن ترجیحاً باید تحت شرایط زیست محیطی همچون آب و هوای گرم و خشک که به نفع جمع شدگی پلاستیک زیاد است، اجتناب شود. این حقیقت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کاربرد افزودنی کند گیرکننده بتن (به خصوص مواد با پایه اسیدهیدروکسی کربوکسیلیک) تحت شرایط خشک و بسیار بسیار گرم به این منظور که اثر تسریع یافته چنین شرایطی بر روی افت اسلامپ در بتن تازه را خنثی کند به طور گسترده در عمل به کار می رود.

مکانیسمی که در آن جمع شدگی پلاستیک در بتن روی می دهد، دارای تنش های کششی می باشد که در آب مویین توسعه می یابد. مکانیسم فوق توسط داده های تجربی که ارتباط میان جمع شدگی و فشار را نشان می دهد، تأیید می شود. افزودنی کند گیرکننده بتن و افزودنی های کاهنده جمع شدگی بتن (SRA) که به تازگی توسعه پیدا کرده در کاهش تنش های کششی در قسمت های مویین مؤثر نشان داده است. همچنین کاهش آب مناسبی درفرآیند دیرگیر شدن فراهم می آورد و استفاده افزودنی کند گیرکننده بتن تحت شرایط بتن ریزی در هوای بسیار گرم ممکن است ثمر بخش باشد.

اثرات افزودنی های کند گیرکننده بتن

افزودنی کند گیرکننده بتن – افزودنی کاهنده آب و محبوس کننده هوای بتن

علی رغم این که چندین دهه از افزودنی محبوس کننده هوا (AEA) برای ارتقاء مقاومت به یخ زدگی بتن استفاده شده، افزایش چشمگیری در موارد گزارش شده از بتن با کارایی ضعیف که در معرض ذوب شدگی و انجماد واقع شده اند، دیده شده است. به خصوص در جایی که از نمک های ضدیخ بتن استفاده می شود، بررسی نمونه هایی از تعداد زیادی سازه های بتنی نشان داد که تنها حدود نیمی از سازه ها دارای یک سیستم فضای خالی هوای (AVS) بودند که با الزامات کافی برای مقاومت یخ زدگی انطباق داشتند. تجربه حاکی از آن است که AVS در بتن تازه در طی اختلاط، حمل و نقل، تراکم و عملیات تکمیلی ناپایدار می باشد. از این گذشته ترکیب دو یا تعداد بیشتری از مواد معدنی و افزودنی های شیمیایی در یک اختلاط بتنی سازگاری افزودنی های مختلف را ممکن می کند. روش افزوده شدن پارامترهای کلیدی که باید کنترل شود را سازگار و متناسب می سازد. اثرات این پارامترها روی بتن در محل پروژه در قسمت زیر کنترل می شود و به روشنی اهمیت کاربرد یک ترکیب سازگار از مواد را نشان می دهند.

هنگامی که یک افزودنی کاهنده آب بتن (WRA) لیگنوسولفاناتی هم به بتن حاوی افزودنی محبوس کننده هوا اضافه می شود افزایشی قابل توجه در میزان هوای موجود در قیاس با هنگامی که به تنهایی اضافه می شود رخ می دهد. چه افزودنی محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب بتن جداگانه به آب اختلاط اضافه شوند یا افزودنی کاهنده آب بتن به طور نسبی با تأخیر نسبت به افزودنی محبوس کننده هوا اضافه گردد. این اتفاق رخ می دهد. علی رغم دو برابر شدن میزان هوای موجود، سطح مخصوص حباب ها بسیار کاهش می یابد. بنابراین حضور افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفاناتی به ظاهر یک افزودنی محبوس کننده هوا ضعیف تر را ارائه می کند. حضور افزودنی کاهنده آب بتن همچنین ایجاد یک افزودنی محبوس کننده هوا ناپایدارتر خواهد کرد  و زمان اضافه شدن افزودنی کاهنده آب بتن هم بر پایداری بتن اثر می گذارد. هنگامی که افزوده شدن به تأثیر بیفتد، پایداری افزودنی محبوس کننده هوا بیشتر کاهش می یابد. این اثرات نامطلوب اساساً به دلیل شکر و دیگر مواد لازم موجود در لیگنوسولفانات های تجاری و فوق روان کننده بتن می باشد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *