خصوصیات بتن

بتن با کارایی بالا

با برخی ترکیبات سیمان- فوق روان کننده بتن ، مشکلات متنوعی همچون اثر روان سازی پایین افت اسلامپ سریع، جدایش شدید، دیرگیر شدن ممتد و افت هوای محبوس گزارش شده است. این موارد در قسمت زیر به طور خلاصه مرور می شود.

بتن با کارایی بالاافت کارایی بتن

پیدایش بتن با کارایی بالا (HPC) با الزام آن برای نسبت های هر چه پایین تر و کمتر نسبت های آب به سیمان و پیمانه های مصرفی خیلی بالاتر فوق روان کننده بتن، مشکلاتی از قبیل ناسازگاری سیمان با فوق روان کننده بتن را تشدید کرد. سازگاری سیمان با فوق روان کننده بتن آن قدر در ساخت بتن با کارایی بالا حیاتی است که بعضی سیمان ها باید نه به خاطر سختی در دستیابی به مقاومت و کارایی بتن مورد نیاز، بلکه در عوض به علت افت اسلامپ بتن خیلی سریع مردود شوند. در برخی موارد کنترل اسلامپ بتن به مقدار کافی که آن را درستی بتن ریزی کنیم ممکن نیست و در چند افزایش دز افزودنی بتن به شدت موقعیت را ووخیم تر کرد.

فاکتورهای اساسی سیمان و افزودنی که بر تغییر شکلی در بتن با کارایی بالا تأثیر می گذارد، به خصوص در نسبت های آب به سیمان خیلی پایین، عبارتند از:

1- عامل موثر در بتن با کارایی بالا مقدار تری کلسیم آلومینات و تا حد کمتری تتراکلسیم آلومینات فریت، نرمی بلین (Blain) و انحلال پذیری سولفات ها در سیمان .

2- بازدهی فوق روان کننده های بتن موثر در بتن با کارایی بالا مربوط به جایگاه گروه های سولفانات در مولکول اصلی رزین (فوق روان کننده بتن نفتالین، فوق روان کننده بتن ملامین،   لیگنوسولفانات)، میزان مونومرها و شکست های با وزن مولکولی کمتر طول زنجیره ی پلیمری، حد ارتباط متقابل، میزان سولفات پس ماند موجود و ماهیت یون مخالف که در فرآیند خنثی سازی استفاده شده است. علاوه بر نقش فیزیکی پراکندگی گچ دخالت می کند. چون در دسترس بودن یون های سولفات در محلول میانی مستقیماً بر هیدراتاسیون و بتن با کارایی بالا اثر می گذارد، انحلال پذیری گچ اهمیت حیاتی در تغییر شکل بتن دارد. سولفات مازاد منجر به گیرش نادرست می شود، در حالی که مقدار ناکافی می تواند موجب گیرش آنی بتن شود.

میزان سولفات سیمان پرتلند طوری قانونمند شده است که با استانداردهای ملی انطباق داشته باشد، چون مبنای رفتار مقاومتی بتن با کارایی بالا و تغییر شکلی خمیرها و ملات های استاندارد ساخته شده در نسبت های آب به سیمان (W/C) تقریباً 5/0 می باشد. این رویه نتایج رضایت بخشی برای اغلب بتن های رایج مورد استفاده با W/C>0.4 و دارای مقاومت فشاری بتن در محدوده 20 تا 40 MPa را فراهم آورده است. با این وجود بتن با کارایی بالا فوق روان شده توسط W/C خیلی پایین تر (4/0-2/0) با مقاومت فشاری بتن در بازه 50 تا 100 MPa شناخته می شوند.

در بتن با کارایی بالا سرعت انحلال پذیری کلسیم سولفات موجود در سیمان، به فاکتوری حیاتی در کنترل رفتار تغییر شکلی تبدیل می شود، چون حاوی آب کمتری برای پذیرش یون های  و بیشتر می باشند که بایستی کنترل شود.  جدایش اختلاط هنگامی که پیمانه مصرفی بیشتر افزودنی بتن اضافه می گردند تا فقدان روان سازی اولیه بتن با کارایی بالا را جبران کنند یا کارایی بتن را با حالت نخست برگرداند، این اختلاط می تواند پدید آید. پدیده جدایش همیشه به کاربرد دز بیش از حد فوق روان کننده های بتن نسبت داده می شود.

مزایای بتن با کارایی بالا

استفاده از بتن با کارایی بالا باعث کاهش هزینه های مادی و هزینه های انرژی می گردد .

به دست آوردن مقاومت اولیه و نهایی بالا با  استفاده از بتن با کارایی بالا .

استفاده از بتن با کارایی بالا باعث بهبود تراکم و مقاومت فشاری بتن میگردد .

به بهبود کارایی با بتن با کارایی بالا .

بهبود دوام و کاهش نفوذپذیری با بتن با کارایی بالا .

بتن با کارایی بالا باعث کاهش ترک های جمع شدگی، گرد و لایه لایه شدن کاور مشکلات میگردد .

بتن با کارایی بالا در برابر مواد شیمیایی، مقاوم است .

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *