خصوصیات بتن

جمع شدگی بتن

بتن در اثر تبخیر، رطوبت خود را از دست داده و جمع می شود. چون خروج رطوبت در سرتاسر عضو یکسان نیست ، تغییر رطوبت متفاوت، جمع شدن مقاومت را به همراه دارد و پیامد آن به وجود آمدن تنش های داخلی است . این تنش ها بسیار حائز اهمیت و دلیلی برای عمل آوردن بتن در شرایط مرطوب هستند .

در یک عضو ساخته شده از بتن ساده و آزاد در برابر انقباض، جمع شدگی بتن یکنواخت،هیچ تنشی به وجود نمی آورد .هر چند در عمل،رسیدن به این شرایط ممکن نیست. ( در یک عضو بتن مسلح ، حتی از جمع شدگی بتن یکنواخت، تنش هایی به وجود می آید که در فولاد از نوع فشاری و در بتن از نوع کششی است .

کیفیت بتن و شرایط محیط، در جمع شدگی بتن موثرند. در یک بتن با ترکیب نامناسب، زمانی که ریز دانه ها فضای بین درشت دانه ها را پر نمی کنند ، خمیر سیمان متشکل از سیمان، آب و حباب هوا جایگزین می گردد. افزایش خمیر سیمان ، با جمع شدگی بتن زیادی همراه است و در ساعات اولیه ی بتن ریزی که بتن هنوز تازه و خمیری است، ترک های خمیری ظاهر می شوند. با زیاد شدن مقدار سیمان و بخصوص نسبت آب به سیمان ، جمع شدگی بتن افزایش می یابد.بتن ریزی در هوای گرم و خشک و نیز وزش باد شدید بر سطح بتن ، سبب افزایش ترک ها و جمع شدگی بتن می شود .

کرنش بتن در اثر جمع شدن را با ضریب جمع شدگی بتن Smm/mm  نشان می دهند .

این ضریب جمع شدگی بتن بسیار معتبر و معمولا بین 0.0002 تا 0.0006 است ، که گاهی اوقات به 0.0010 نیز می رسد . جمع شدگی بتن پدیده ای برگشت پذیز است . به این ترتیب که اگر بتن پس از جمع شدن مجددا در داخل آب قرار گیرد ، تقریبا به حجم اولیه باز می گردد .

جمع شدگی بتن از جمله ی عواملی است که به مرور زمان ، انحنا و خیز اعضای خمشی را افزایش می دهد و تنها راه حل آن ، اجرای فولاد گذاری به صورت متقارن است .

جمع شدگی بتن ناشی از حرارت

جمع شدگی بتن در اثر درجه حرارت را تغییر شکل حرارتی می نامند . آزمایش های جمع شدگی بتن نشان می دهند که نسبت آب به سیمان،سن و درجه ی حرارت عمل آوردن بتن ، بر روی ضریب انبساط حرارتی تاثیر ناچیزی دارند . در طراحی ، برای دمای بین صفر تا 100 درجه سانتیگراد ، ضریب انبساط حرارتی بتن و فولاد برابر 10*1 با توان منفی 5 بر درجه سانتیگراد انتخاب می شود .

افزودنی های موثر در جمع شدگی بتن

افزودنی فوق روان کننده بتن و افزودنی تسریع کننده بتن هنگامی که با افزودنی های ایجاد کننده جمع شدگی بتن ترکیب گردند نشان داده اند که پتانسیل جمع شدگی بتن افزودنی های با پایه کلسیم سولفوآلومینات (CSA) را به طور چشمگیری کاهش می دهند. میزان تأثیر وابسته به این است که آیا افزودنی گیرش بتن را تسریع می کند یا به تأخیر می اندازد. دیرگیرکننده های بتن در دماهای معمولی تمایل به افزایش جمع شدگی بتن نهایی دارند. با این وجود تحت شرایط آب و هوای بسیار گرم کندگیر کننده ها اثرات افزودنی تسریع کننده بتن دماهای بالا را جبران می کنند و اجازه می دهند سطح معمولی انبساط رخ دهد. افزودنی های محبوس کننده هوا بر واکنش جمع شدگی بتن تأثیر نمی گذارند، گرچه به هنگامی که یک CSA در بتن محبوس کننده هوا به کار برده می شود، میزان هوای بیشتری ممکن است منتج شود. لحاظ کردن فوم سیلیکا در ترکیبات گروت ساخته شده با سیمان تیپ K با عوامل انبساطی تیپ CSA ممکن است جمع شدگی بتن را کاهش بدهد. فوم سیلیکا شکل گیری اترنیگیت را با کاهش غلظت کلسیم و یون های هیدروکسیل درگیر در شکل دهی اترنیگیت کم می کند. انبساط افزودنی های با پایه آهکی توسط افزودنی کاهنده آب بتن به همان حدی که برای افزودنی های با پایه CSA مشاهده شده، تحت تأثیر واقع نمی گردند. با این وجود، به علت مقادیر افزایش یافته کلسیم هیدروکسید تولید شده در حضور WRA، کندی گیرش ممکن است حاصل شود.

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *