افزودنی بتن

ناسازگاری افزودنی بتن با افزودنیهای دیگر

بتن زیرآبی- افزودنی بتن

مشکلات سازگاری با افزودنی های بتن بهبود دهنده ی ویسکوزیته (VEAها) ترکیب های VEAها، WRAها و SPها در کنترل کردن رسوب گذاری در ملات با روانی بالای شبه بتن استفاده می شود و در بتن زیرآبی استفاده شده در تعمیرات استعمال می شود. اگرچه چندین پلیمر می تواند برای افزایش ویسکوزیته بتن زیرآبی استفاده شود. اختلاف کلیدی میان پلیمرهایی که رفتار روان شبه پلاستیک برای دوره های طولانی شده را تأمین می نماید و آنهایی که این رفتار را نمی کنند، عبارت از سازگاری با سیمان پرتلند است.

افزودنی های بتن دسته اول به غلظت نمک زیاد و یک طیف وسیع PH مقاوم هستند. این افزودنی های بتن می تواند توسط پایداری ویسکوزیته های خمیری به شرایط برش، تغییرات در دما و سازگاری با SP ها متمایز گردند. از سوی دیگر مواد سازگار با حضور یک SP تحت تأثیر قرار نمی گیرد و قادر به ساخت ویسکوزیته کافی در نرخ های برش پایین برای محدود کردن جدایش بدون عملیات اختلاط بتن ریزی و پمپاژ مشکل می باشند. تأثیر اندرکنش میان دو نوع افزودنی بتن SP (نفتالن فرمالدهید سولفانات های NFS و ملامین فرمالدهید سولفانات MFS) و VEA روی روانی ملات در شکل 7 .46 دیده می شود. در مورد NFS روانی ملات با اضافه شدن فزآینده VEA کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از یک اندرکنش قابل تقدیر میان NFS و VEA است.

3

از طرف دیگر روانی ملات حاوی افزودنی بتن MFS تغییر نمی کند. مقادیر اندازه گیری شده SPهای افزودنی بتن نشان داد که ارتباط خوبی میان مقدار جذب شده SP و روانی مشاهده شده وجود داشت.

بتن ضد رطوبت – افزودنی بتن

افزودنی های مقاوم بتن در برابر رطوبت شامل سیمان ها و اسیدهای چرب که با هیدرات های سیمان واکنش می دهد تا کارایی بتن، آب انداختگی و ته نشینی، هوای موجود، مقاومت فشاری بتن و خصوصیات دوام بتن را اصلاح کند. نسبت های اختلاط، پیوستگی مخلوط، پیمانه مصرفی افزودنی بتن و اختلاط ضعیف روی اثرات ایجاد شده توسط افزودنی بتن تأثیر می گذارد. در اختلاط های پر سیمان بتن ضدرطوبت میزان فضای خالی اغلب افزایش پیدا می کند، که منجر به نفوذپذیری فزاینده می شود چون افزودنی بتن تولید هوا می کند. مخلوط های با میزان ذرات ریز زیاد ممکن است هوای محبوس را ارتقاء دهد.

کارایی های بیشتر ایجاد یک عمل کف کنندگی با صابون ها، موم ها، و امولسیون های قیری مصرف می کند، به خصوص اگر پیمانه های افزودنی بتن زیاد استفاده شود. کاربرد بیشتر از پیمانه های مصرفی افزودنی بتن توصیه شده منجر به تراکم، مقاومت و ناتروایی کاهنده می شود. زمانیکه ضد رطوبت های نوع امولسیون موم یا اسید چرب در ارتباط با افزودنی های بتن با پایه لیگنوسولفانات یا هیدروکسی کربوکسیلیک استفاده می شود، هوای محبوس سنگین منجر به کاهش مقاومت بتن ضدرطوبت می شود. هر دوی این اثرات خصوصیات ضدآبی را در بتن ضدرطوبت کاهش می دهد. در کارایی های بالاتر بتن ضدرطوبت ، لیگنوسولفانات ها اثر آب انداختگی کاهش یافته حاصل با موم ها را خنثی می کند و سرعت آب انداختگی را افزایش می دهد.

ناسازگاری افزودنی بتن با مخلوط های فوق روان شده

فاکتورهای تأثیر گذار برای مخلوط های فوق روان شده دیرگیر، به مساحت سطح بلین (Blain) و به ترکیب شیمیایی (به خصوص میزان) سیمان برای تولید آن استفاده می شود، مرتبط هستند، همچنین وابسته به پیمانه مصرفی افزودنی بتن SP، دمای بتن و محیط می باشد.

به هنگام مواجه شدن با مشکلات سازگاری سیمان با افزودنی بتن SP، عمل زیر می تواند برای شناسایی اینکه آیا مشکل اساساً به علت واکنش پذیری سیمان یا عملکرد ضعیف افزودنی بتن است، اتخاذ می شود:

  • واکنش پذیری سیمان با افزودنی بتن موجود را چک کنید، نوع گچ (مثل نیم هیدرات، هیدرات کامل، نسبت دو هیدرات به نیم هیدرات) موجود و نرمی Blain را چک کنید.
  • عملکرد ترکیب های سیمان با افزودنی بتن را توسط آزمایش متقابل با دیگر SP وسیمان ها تعیین کنید.
  • دزهای مصرفی اندک یک افزودنی بتن دیرگیر کننده با پایه هیدروکسی کربوکسیلیک را امتحان کنید.
  • ترکیب سیمان با افزودنی بتن خاکستر بادی یا سرباره را امتحان کنید.
  • نهایتاً اگر هیچ یک از این تدابیر ثمربخش نشد، W/C باید به طور پیوسته افزایش یابد در حالی که پیمانه های مصرفی SP برای دستیابی به کارایی مطلوب بتن و مقاومت بتن مورد نیاز تغییر می کند.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *