خصوصیات بتن

بتن در سازه های دریایی

بتنی در معرض محیط دریایی باشد مورد اصابت فعالیت موج ها واقع خواهد شد و این موج ها باردینامیکی، شوک، تنش های مؤثر، خوردگی توسط ساییدگی، انجماد و ذوب، خیس شدگی و خشک شدگی و واکنش شیمیایی کلرید ها و سولفات ها را به بتن تحمیل می کنند. بتن معمولی که نوعاً تنش فشاری 20-40 Mpa را داراست، نسبتاً به محلول های آبی نفوذپذیر عمل می کند و دارای مقاومت خمشی و کششی کمی می باشد؛ در نتیجه این مواد به سادگی تحت تنش های کششی ترک می خورند. در نتیجه دوام بتن هنگامی که در معرض محیط های دریایی واقع می شود و به طور معکوس تحت تأثیر قرار می گیرد. سرعت ورود یون های آسیب زننده و حمله های شیمیایی بعدی در بتن سازه های دریایی وابسته به نفوذپذیری و مقاومت ساییدگی بتن می باشد. در نتیجه دوام بتن تحت شرایط و آب و هوای دریایی مرتبط با نفوذپذیری پایین بتن و مقاومت بالای بتن است.

توصیه های مربوط با الزامات بتنی که در سازه های دریایی استفاده می شود، صورت گرفته است. این موارد برای بتن در سازه های دریای شامل مشخص نمودن نوع سیمان و میزان سیمان موجود 400- 500 kg/m3 می باشد. بتن در سازه های دریایی باید کاملاً متراکم شود و اختلاط طراحی شده به نحوی باشد که دارای کارایی کافی باشد.

افزودنی کاهنده آب بتن سنتی مورد استفاده برای بتن در سازه های دریایی به طور معمول از نوع با گیرش کند می باشد. کاربرد افزودنی هوازای بتن به موازات افزودنی کاهنده آب در بتن قرار گرفته در ناحیه خیس و مرطوب موجب مقاومت بهتر در چرخه ذوب انجماد و حمله سولفاتی می گردد. اختلاط های اولیه نمونه ای حاوی یک افزودنی کاهنده آب بتن برای استفاده در یک بتن در سازه های دریایی برای ساختمان سکوی ثقلی در جدول 7 .11 نشان داده می شود.

 Untitled-1

افزودنی فوق روان کننده بتن تا حد زیادی جایگزین افزودنی های سنتی بتن در ساخت بتن در سازه های دریایی شده اند، علت این امر به علت کاهش چشمگیر (%20) و کارایی (اسلامپ 200 mm) ایجاد شده در بتن است. کاهش آب ناشی از کاربرد افزودنی فوق روان کننده ها در رسیدن به نفوذپذیری پایین و مقاومت بالای مطلوب بتن به ما در ساخت بتن در سازه های دریایی کمک می کند. این امر برای حصول اطمینان از دوام بتن و عمر طولانی در خدمت دهی تحت شرایط دریایی خیلی مهم می باشد ساخت بتن در سازه های دریایی از پیچیده ترین و دشوارترین عملیات های بتن ریزی است. شرایط کار بسیار سخت می باشد و تأخیرها و جابجایی ها در روش ها بیشتر اتفاق می افتد. برای این کار طیفی از اختلاط های که متشکل از دو یا حتی سه افزودنی هستند، استفاده می شود. علی رغم این محدودیت ها، با تجهیزات توزیعی مناسب و درجه مناسب کنترل در عملیات ساخت بتن در سازه های دریایی ، سطح بالایی از پیوستگی در خصوصیات بتن می تواند حاصل شود.

در ناحیه های بتن ریزی سازه های دریایی که با جذر و مد مواجه هستیم، لازم است بتن، حتی تحت شرایط زمستانی هم به سرعت توسعه مقاومتی بدهد. ظهور افزودنی های بهبوددهنده ویسکوزیته (VEA) تولید بتن روان و مقاوم به شستگی سیمان را ممکن ساخته است. این افزودنی های بتن در یاری رسانی به ساخت و ساز بتن در سازه های دریایی و ساخت بتن در محیط هایی که جذر و مد وجود دارد بسیار مؤثر است. VAE ها هنگامی که به موازات فوق روان کننده های بتن ، فوم سیلیکا و افزودنی تسریع کننده بتن همچون کلسیم نیتریت به کار روند مزایای برجسته ای دارند (روانی بالا، پرشدگی کامل و خود تراز شوندگی، ضد آب شسته شدن به علت چسبندگی زیاد). اثرات تسریع کنندگی ترکیبی فوم سیلیکا، فوق روان کننده بتن و تسریع کننده بتن، مقاومت های لازم را حتی در دماهای پایین (50 درجه سلسیوس) برای بتن در سازه های دریایی ایجاد می نماید. به علاوه بتن فوق روان شده با فوم سیلیکا دیگر خصوصیات سخت شده بتن در سازه های دریایی همچون چگالی، ساییدگی، مقاومت به ذوب انجماد و حمله سولفاتی را که برای بتنی که در معرض آب دریا است، بهبود می بخشد.

برای آشنایی با ” بتن آماده با کارایی بالا ” کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *