خصوصیات بتن

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده می تواند در صنعت پیش ساخته برای کمک به تولید واحدهای بتنی پیش ساخته استفاده گردد. در ساخت بتن پیش تنیده توصیه میگردد که نسبت آب به سیمان پایین را به نوعی با متراکم کردن اجزاء کاملاً مسلح شده (آرماتوربندی) متناسب کنیم. کاربرد یک بتن پیش تنیده با مقاومت زیاد که با کمک یک افزودنی فوق روان کننده بتن تولید شود، نه تنها تحکیم صحیح را ممکن می کند، بلکه مقاومت اولیه بالای بتن پیش تنیده مورد نیاز برای برداشتن سریع قالب بتن را تأمین می نماید. بتن پیش تنیده همچنین مزایای چشمگیری را از لحاظ زیبایی به بتن در هنگامی که بافت مشخصی مورد نظر باشد ارائه می کند. شکل های پیچیده با تخلیه بتن روان روی قالب های لغزنده بتن شکل داده شده با بافت مشخص برای پیدا کردن اثر مطلوب تولید می شود. تراکم خوب به دست آمده از بتن پیش تنیده ، نقصان های سطحی همچون «گودال سطحی» را کم می کند و همچنین برداشت سریع قالب بتن از واحد را ممکن می سازد.

فوق روان کننده بتن در بتن پیش تنیده

اسلامپ بتن مورد استفاده در تولید بتن پیش تنیده و بتن پیش ساخته معمولاً طوری تعیین می شود که به مقاومت های حداکثر دست یابد. فوق روان کننده های بتن اغلب در کارکرد کاهش آب برای رسیدن به مقاومت بتن آزاد شده 18-12 استفاده می شود. کاهش قابل ملاحظه در زمان مورد نیاز برای دستیابی به مقاومت لازم بتن پیش تنیده ، امکان تنش زدایی سریع از آرماتور سیمی و برداشتن قالب برای موارد بتن پیش تنیده را ممکن می سازد. مقاومت های بالای بتن پیش تنیده ناشی از کاربرد فوق روان کننده های بتن به صورت سودمند در تولید ستون های پیش ساخته و بتن پیش تنیده با مقاومت بالا در ساختمان های بلند مرتبه و شاه تیرهای پیش ساخته، استفاده شده است. در این جا افزودنی فوق روان کننده بتن توسط کاهش آب زیاد، افزایش کارایی مخلوط، و مشارکت در استفاده مؤثرتر از سیمان موجود، امکان دستیابی به حداکثر مقاومت بتن پیش تنیده قابل ممکن را می دهد.

یکی از موارد کاربردی بتن پیش تنیده که سه هدف مطلوب، یعنی کاهش آب زیاد، کارایی بالای بتن و مقاومت های اولیه و نهایی بالای بتن به صورت همزمان مورد نیاز است، در بتن ریزی نیروگاه هسته ای است. بتن پیش تنیده ای  که برای ساخت مجاری فشاری پیش تنیده برای کارخانه های تولید نیروی هسته ای مورد نیاز است باید مقاومت های اولیه و نهایی بالا و کارایی بالا در نسبت های آب به سیمان کم را تأمین کند. به علاوه باید کمترین انبساط حرارتی ممکن را از خود نشان بدهد. در نتیجه بتن های پیش تنیده خاص با لحاظ کردن آب زیاد، سنگدانه هایی همچون سنگ آهک نیاز دارند. کاهش آب زیاد و شکل پذیری قابل ملاحظه صورت گرفته توسط فوق روان کننده های بتن در بتن پیش تنیده اغلب راحت ترین روش دستیابی به این اهداف است.

برای آشنایی با “ بتن آماده با کارایی بالا ” کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *