خصوصیات بتن

عمل آوری بتن

عمل آوری حرارتی بتن شایع ترین روش توسعه مقاومت تسریع شونده در بتن است. عمل آوری تسریع شده بتن کارکرد وسیعی در صنعت پیش ساخته برای برداشتن سریع قالب ها و بسته های بتن ریزی می یابد. افزودنی فوق روان کننده بتن قادر به کاهش قابل توجه دمای عمل آوری بتن و طول چرخه بتن ریزی می یابد. معمولاً برای عمل آوری بتن تسریع شونده فرآورده های بتنی، مثلاً وقتی میزان سیمان کاهش نمی یابند، کاهش محسوس آب تأثیر دارد و منجر به مقاومت های اولیه بالا تحت دماهای عمل آوری بالا می شود. این مزیت در عمل آوری بتن به بعضی تولید کنندگان اجازه داده است که دمای عمل اوری بتن حداکثر را تا 50- 60 درجه سلسیوس کاهش داده و دوره عمل آوری شده بتن به روش سنتی را حفظ می کند.

عمل آوری بتن – اثر افزودنی های بتن

به کارگیری افزودنی کاهنده آب بتن یا افزودنی دیرگیرکننده بتن کمکی اضافه شده به آب پیمانه شده می تواند منجر به مقاومت های اولیه بالاتر از افزودنی کاهنده آب در عمل آوری بتن گردد. عموماً چنانچه لازم باشد، دماهای عمل آوری بتن کم باشد، از افزودنی کاهنده های آب استفاده می شود و چنانچه دماهای بالاتری انتظار برود، افزودنی دیرگیرکننده بتن افزوده می شوند. بدین ترتیب انتخاب یک افزودنی کمکی و سرعت اضافه کردن آن به سیمان و دمای عمل آوری بتن تغییر خواهد کرد.

عمل آوری بتن – اثر فوق روان کننده ها

چنانچه یک فوق روان کننده ی غیر دیرگیرکننده با پیمانه مصرفی مورد توصیه معمولی به مخلوط افزوده شود، هیچ تغییری در نتایج زمان گیرش بتن ایجاد نمی شود و از چرخه عمل آوری معمولی بتن استفاده می شود. با این وجود طول چرخه عمل آوری بتن کل ممکن است لزوماً افزایش نیابد. نسبت آب به سیمان پایین محقق شده توسط کاربرد یک فوق روان کننده بتن ممکن است که برای افزایش مقاومت فشاری بتن موجود یا برای کاهش میزان موجود استفاده شود.

بنابراین به کارگیری فوق روان کننده های بتن در عمل آوری بتن ممکن است تولید کننده های بتن آماده را قادر به استفاده از سیمان موجود کمتر کند بدون آنکه کاهشی در کارایی اختلاط بتن و سرعت توسعه مقاومت به وجود بیاید. مقدار واقعی کاهش سیمان به دست آمده به نوع سیمان مورد استفاده و نسبت اختلاط مورد استفاده در بتن و عمل آوری بتن بستگی خواهد داشت. حتی با میزان سیمان موجود پایین (306 kg/m3) یک دز معمولی از افزودنی فوق روان کننده بتن در عمل آوری بتن می تواند مقاومت های 3 -28 روزه را تا 90%، 50% به ترتیب از سطوح به دست آمده با یک مخلوط ساده کاهش دهد. کاهش های سیمان در بازه ی %20-11 در مخلوط هایی با میزان سیمان موجود 415 kg/m3 در حالی که سطوح مقاومت بتن مطلوب حفظ می شود، حاصل شده است.

اغلب تولید کننده های بتن پیش ساخته از سیمان هایی همانند تیپ III از ASTM برای رسیدن به چرخه های تولید مطلوب استفاده می کنند. کاهش آب زیاد و دسترسی به مقاومت سریع همزمان با استفاده از فوق روان کننده ها حاصل می شود. به این ترتیب تولید کننده بتن پیش ساخته را قادر خواهند بود که سیمان تیپ I را اقتصادی تر کنند .

برای آشنایی با ” بتن آماده با کارایی بالا ” کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *