ملات ها و اندودهای آماده

ملات خود تراز شونده

ملات های خود تراز شونده همچون گروت های با روانی بالا و زیرلایه هایی که برای تأمین یک سطح هموار یا صاف برای صفحه ستون های دستگاهی و پوشش های کف به کار برده می شوند. اغلب فرآورده های ملات خود تراز شونده در کف های جدید و قدیمی ساخته شده از بتن در جا، بتن آماده یا چوب اعمال می شوند و ملات خود تراز شونده به صورت فزاینده برای تعمیر کف هایی که خراب شده اند، شکم داده اند، پوسته پوسته شده اند، یا ساییدگی پیدا کرده اند استفاده می شود. ملات خود تراز شونده که به سادگی استفاده می شوند، نیاز به ماله کشی را از بین می برند و می تواند ترافیک با دامنه 6-4 ساعت در دماهای در بازه 15 تا 32 (90 تا 60) را تحمل کند. مواد اختصاصی ملات خود تراز شونده از پیش بسته بندی شده (متشکل از ماسه، سیمان و افزودنی فوق روان کننده بتن، لاتکس های پلیمری و عوامل ژلی)، وقتی ملات خود تراز شونده با آب مخلوط می شوند، اختلاط های دوغاب از نوع خود تراز شونده تولید می نمایند که می تواند یا با پمپاژ یا پارو کردن یا گستردن توسط ماله کش بتن ریزی شود .

خصوصیات روانی و خود ترازشوندگی این ملات خود تراز شونده توسط رفتار تغییر شکلی مواد شبیه دوغاب مدیریت می شود. در نسبت های آب به سیمان پایین لازم برای حصول اطمینان از معلق شدن مناسب ذرات جامد، بیشتر ترکیبات ملات خود تراز شونده توسط یک تنش تسلیم و رفتار تکان خواهی (تیکسوتروپیک) شناسایی می شوند. برای یافتن خصوصیات ملات خود تراز شوندگی، تنش تسلیم باید کاهش یابد و این با انتخاب و ترکیب اجزاء اختلاط مناسب در سطوح بهینه ملات خود تراز شونده به دست می آید. مثلاً افزودن یک افزودنی فوق روان کننده بتن به ملات خود تراز شونده منجر به کاهش تنش تسلیم و کاهش همزمان تکان خواهی اختلاط بتن می شود، حال آنکه میزان و نوع ریزترین جزء سنگدانه اثر چشمگیری بر پایداری و روانی ملات خود تراز شونده دارد.

اثر فوق روان کننده بتن بر ملات خود تراز شونده

نقش محوری که فوق روان کننده های بتن در فرمولاسیون ملات های خود تراز شونده بازی می کنند به علت اثرات اساسی است که روی رفتار بتن ایجاد می نمایند. چنین تأثیراتی روی ملات خود تراز شونده از جذب افزودنی بر سطوح دانه های سیمان ناشی می شود، در نتیجه در سطوحی با بار مشابه یا صفر تولید می نمایند که متقابلاً دفع شونده هستند. بنابراین آنها کاملاً ذرات سیمان ملات خود تراز شونده را پراکنده می کنند، آب بیشتری را برای لیزکنندگی آزاد می کنند و جاذبه میان ذره ای را کاهش می دهد. هر دو تنش تسلیم و ویسکوزیته شکل پذیر ملات خود تراز شونده کاهش می یابند و این کاهش در تنش تسلیم بیشتر است؛ تا جایی که اگر به مقدار کافی افزودنی به ملات خود تراز شونده اضافه شود ممکن است کاملاً (تنش تسلیم و ویسکوزیته) از بین برود و شاهد رفتار نیوتونی در ملات خود تراز شونده باشیم .

افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته ملات خود تراز شونده

افزودنی بهبود دهنده ویسکوزیته ملات خود تراز شونده در کاربردهای پس کشیدگی، گروت آستری های تونل، در گروت های سازه ای برای تأمین سطوح تراز برای صفحه ستون های دستگاهی، گروت های تزریقی، زیرلایه های ملات خودتراز شونده و زیرآب، بتن های خودمتراکم شونده استفاده می شود. بتن و ملات خود تراز شونده حاوی افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته بتن علیرغم اسلامپ بالا (180 mm) ، تمایلات به جدایی شیرآبه از سنگدانه (آب انداختگی ) حداقلی را نشان می دهند. این بتن به اندازه کافی چسبنده هست تا بتواند در معرض واقع شدگی محدودی را به آب ممکن سازد. چنین بتن غیر فروپاشنده ای می تواند به شکل پر از آب شده بدون لوله ترمی ریخته شود تا تولید تعمیرات سازه ای متراکم نماید. افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته ملات خود تراز شونده مزیت های خاصی بر بتن سنتی دارد، افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته بتن هم در زمینه کیفیت و هم در کاهش هزینه ی بتن ریزی. مخلوط های بتنی تشکیل شده با افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته ملات خود تراز شونده پیوند عالی با فولاد تسلیح کننده نشان می دهد و چون مهاجرت آب می تواند با ترکیب صحیح افزودنی های بهبود دهنده ویسکوزیته ملات خود تراز شونده و یک فوق روان کننده بتن می تواند کنترل شود، امکان این هست که تیرهای بتنی را تشکیل دهیم که آرماتورهای بالایی حداقلی داشته باشد. نتایج آزمایش بیرون کشیدگی ملات خود تراز شونده حاکی از آن است که حذف آب انداختگی می تواند اثر فشار بالا را از طریق توسعه حد فاصل میان فولاد مسلح کننده و بتن را به حداقل برساند. کاهش مقاومت پیوند میلگرد قرار گرفته در نزدیکی پایین المان ها باشند، به نام اثر میلگرد بالایی شناخته می شود.

دیگر کارکردها شامل ساخت دال های کف در جایی است که به کار بردن دستی سطح افزودنی در ملات خود تراز شونده به تولید آب ناشی از جدایی شیرآبه از سنگدانه منجر خواهد شد، که برای ارتقاء عملیات تکمیلی مورد نیاز است.

شرکت شیمی بتن بهینه ارائه کننده انواع ملات های آماده مطابق با استانداردها و با کیفیت بالا می باشد.

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *