افزودنی بتن

اثرات افزودنی کندگیر کننده بتن

ابزار کنونی به کار گرفته شده برای غلبه یافتن بر مسائل میدانی که مرتبط با افت اسلامپ تسریع شده و زمان سخت شدگی کاهش یافته می باشد، عبارت از به کارگیری افزودنی های معدنی و شیمیایی می باشد. چون افزودنی های کندگیرکننده بتن اثر تسریع یافتن دما و در نتیجه آرام کردن سرعت افت اسلامپ را خنثی می سازد، افزودنی های بتن که صرفاً دارای اثر تأخیری هستند و میزان آب موجود را کاهش نمی دهند (مثلاً تیپ B)، افزودنی کاهنده آب بتن و افزودنی کندگیر کننده بتن (WRA) (مثلاً تیپ D، ASTM C494) باید برای غلبه بر افت اسلامپ مورد ملاحظه واقع شود. این جنبه های افزودنی کندگیر کننده بتن در قسمت زیر مورد بررسی واقع می شوند.

اثر افزودنی کندگیر کننده بتن بر افت اسلامپ

اگر چه این نتیجه گیری که افزودنی کندگیر کننده بتن سرعت هیدراتاسیون را کاهش می دهند توسط داده های تجربی از اثر آنها بر زمان های گیرش و مقاومت نفوذ (مطابق ASTM C403) تأییده می شوند ، تصمیم دادن این تأخیر در افت اسلامپ کاهش یافته به هنگامی که اثر افزودنی کندگیر کننده بتن تحت شرایطی که شبیه بتن آماده می باشد، تأیید نمی گردد.

این رفتار افزودنی کندگیر کننده بتن ‌به نظر متناقض افزودنی های بتن تیپ D درگیرش با تأخیر و نه افت اسلامپ ممکن است به اختلاف در روش های آزمایش افت اسلامپ مربوط نسبت داده شود. برای مثال در حالی که افت اسلامپ افزایش یافته در بتن مشاهده می شود که این بتن در معرض بر هم زدن پیوسته می باشد. مکانیسم جذب نشانگر این است که افزودن نیروی سطوح دانه های سیمان غیر هیدرات شده جذب می شود، در نتیجه از اینکه آب با سیمان واکنش دهد، ممانعت می کند، حال آنکه نظریه ته نشینی (رسوب دهی) حاکی از آن است که کندی گیرش به وسیله تشکیل یک لایه غیر محلول از نمک های کلسیم از افزودنی کندگیر کننده بتن روی فرآورده های هیدراتاسیون موجب می شود. بر هم زدن پیوسته بتن تازه به «اثر آسیاب شدگی» منجر می شود که ممکن است موجب پوسته پوسته شدن لایه مجذوب افزودنی کندگیر کننده بتن از سطح دانه های سیمان شود و بنابراین از مکانیسم کندی گیرش وافت اسلامپ جلوگیری می کند.

در حالی که تعریف فوق ممکن است رفتار گمراه کننده افزودنی کندگیر کننده بتن در بتنی که پیوسته به هم زده می شود را در خود داشته باشد، این تعریف اثر افزودنی تسریع گیرش بتن تحت شرایط آب و هوای بسیار گرم را توضیح نمی دهد. مکانیسم تعریف این رفتار را مطرح می کند. چون مکانیسم کندی گیرش در اختلاط هایی که پیوسته به هم زده می شوند عملی نمی شود، افزودنی های بتن تیپ D صرفاً به عنوان افزودنی کندگیر کننده بتن عمل می کنند. افزودنی کندگیر کننده بتن میزان آب موجود در اختلاط بتن را پایین می آورد و به طور همزمان فاصله میان ذرات جامد در اختلاط بتن تازه را کاهش می دهد. در نتیجه در چنین اختلاطی از افزودنی کندگیر کننده بتن به دلیل مجاورت بیشتر ذرات، فرآورده های شکل دهنده هیدراتاسیون در آستانه قرارگیری میان ذرات هستند. فاصله میان ذرات بیشتر است، بنابراین سخت شدگی زودتر پدیدار می شود و در عوض اثر تسریع کنندگی افزودنی کندگیر کننده بتن را روی افت اسلامپ توضیح می دهد.

از منظر مباحث قبلی ممکن است این سؤال پیش بیاید، که آیا استفاده از تیپ D افزودنی کندگیر کننده بتن هنگامی که اختلاط بتن طولانی شود – به خصوص در محیط های بسیار گرم که مشکل را افزون هم می کند. مثلاًً وقتی به هم زدن متوقف می شود و بتن متراکم می شود، دیرکنندگی گیرش بتن ناشی از افزودنی کندگیر کننده بتن اتفاق می افتد و این کار در امتداد دادن محدوده ی لرزه ای و جلوگیری از احتمال درزهای سرد سودمند است. از این گذشته اثر افزودنی تسریع کنندگی دما می تواند با افزایش دادن میزان آب موجود اختلاط های حاوی افزودنی کندگیر کننده بتن تیپ D و به کارگیری مخلوط های روان تر نسبت به مخلوط هایی که در آن افزودنی کندگیر کننده بتن برای کاهش افت اسلامپ نیاز به آب استفاده می شود، خنثی گردد.

اثر افزودنی کندگیر کننده بتن بر جمع شدگی بتن

یکی از دل نگرانی اصلی در کاربرد افزودنی دیرگیرکننده بتن تحت شرایط آب و هوای بسیار گرم تأثیر افزودنی کندگیر کننده بتن روی ترک خوردگی جمع شدگی پلاستیک (شکل پذیر) است . ترک ناشی از جمع شدگی پلاستیک وقتی تنش کششی القایی به علت افت آب از المان های بتنی مفید شده و مخصوصاً دال های بتنی رخ می دهد، از مقاومت کششی بتن تازه فراتر می رود، احتمال برای وقوع ترک خوردگی با افزایش در جمع شدگی پلاستیک و کاهش در سرعت توسعه مقاومت افزایش می یابد. چون افزودنی کندگیر کننده بتن توسعه مقاومت بتن را به تأخیر می اندازد. افزودنی کندگیر کننده بتن استعداد وقوع ترک ناشی از جمع شدگی پلاستیک افزایش می یابد. این مورد در مطالعه ای پیرامون ملات های سیمان کندگیر شده یا نشده تأیید شده است؛ معلوم گردید که جمع شدگی پلاستیک در ملات های کندگیر شده بیشتر بود. از این رو ممکن است نتیجه گیری شود که کاربرد افزودنی کندگیر کننده بتن تیپ D مشکل ترک ناشی از جمع شدگی پلاستیک را افزون می کند و اینکه احتمال ترک ناشی از جمع شدگی پلاستیک تحت شرایط آب و هوای بسیار گرم و خشک بیشتر خواهد بود. بر این مبنا، توجه فوق العاده ای باید تحت چنین شرایطی برای محافظت بتن تازه از خشک شدگی هر چه سریع تر پس از بتن ریزی و عملیات تکمیلی صورت بگیرد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *