خصوصیات بتن

بتن روان

اختلاط های بتنی استاندارد دارای چسبندگی خوب و اسلامپ 180 mm  به عنوان بتن روان طبقه بندی می شوند. ویژگی های بی نظیر بتن روان، که در بتن با کارایی بالا و چسبندگی زیاد هر دو وجود دارند، بتن روان این امکان را می دهد که درشت دانه ها به صورت متوازن در تمام ارتفاع بتن ، بتن ریزی شده توزیع گردند.مقاومت های فزآینده نشان داده شده برای مغزه های گرفته شده از دال های بتنی روان می تواند با فقدان فضاهای خالی مرتبط باشد. جنبه هایی از نسبت اختلاط بتن روان که باید در طراحی مخلوط های با قابلیت روانی بالا در نظر گرفته شود عبارتند از: 1) میزان سیمان موجود در بتن روان ، 2) میزان ریزدانه های موجود در بتن روان ، 3) نوع فوق روان کننده بتن در بتن روان ، 4) حضور دیگر افزودنی ها در اختلاط بتن روان ، 5) نوع سیمان یا مواد سیمانی مورد استفاده در بتن روان ، 6) پیمانه مصرفی افزودنی بتن روان ، 7) ترتیب اضافه شدن افزودنی ها در بتن روان ، 8) خصوصیات درشت دانه. کنترل همه این متغیرها این تضمین را می دهد که بارگذاری های متوالی در ویژگی های مربوط به حمل کردن، بتن ریزی و عملیات تکمیلی بتن روان ، مشابه می باشند.

مقدار سیمان بهینه موجود که یکنواختی های بتن روان را تأمین می کند در بازه ی 270- 415 kg/m3 . مقدار ذرات ریز موجود یک مخلوط بتن روان برای ممانعت از آب انداختگی و جدایش مخلوط با اسلامپ بالا مهم است. با این وجود، کاربرد افزودنی بهبود دهنده ویسکوزیته این امکان می دهد مخلوط های با روانی خیلی بالا چسبنده نگه داشته شود، اهمیت این پارامتر در بتن روان را نسبت به قبل کمتر ساخته است. کاربرد یک ترکیب از افزودنی ها در بتن روان، سازگاری افزودنی ها را یک الزام مهم همراه می سازد. بسیاری از افزودنی های بهبود بخش ویسکوزیته با فوق روان کننده های بتن برای محل های جذب روی ذرات سیمان رقابت می کنند و موجب می شود که فوق روان کننده بتن اثر کمتری در بتن روان داشته باشد. این مورد به خصوص برای فوق روان کننده های نوع نفتالین فرمالدهید سولفات صحیح می باشد. انواع جدیدتر فوق روان کننده ها اثرات خود را با یک مکانیسم فضایی در بتن روان ایجاد می کنند که قابلیت روانی بیشتری را حتی در نسبت های آب به سیمان پایین القاء می کند. در نتیجه مهم است که این اثر را هنگام استفاده از مواد سیمانی در بتن روان ، سیمان های تیپ IV یا V، سرباره کوره آهن گذاری یا خاکستربادی، که همگی آنها مستلزم دز افزونی پایین تر برای ایجاد یک اسلامپ مشخص در بتن روان است، در نظر بگیریم. از این گذشته، به علت میزان ذرات جامد متغیر در بتن روان و بنابراین غلظت مؤثر در افزودنی فوق روان کننده های اختصاصی بتن مختلف، توجه خاصی باید به دز توصیه شده تولید کننده برای بتن روان صورت بگیرد. این فاکتور ثانوی در بتن روان در فوق روان کننده های نسل اول (انواع ملامین و نفتالن) به نسبت انواع با پایه پلیمراکریلیک جدیدتر که از طریق مکانیسم فضایی اجرا می شود و در نتیجه توسط منطقه های جذب کاهش یافته تحت تأثیر قرار نمی گیرد، بیشتر قابل اعمال می باشد. دمای بتن بالا، سیمان نرم با میزان C3A بالا، سیمان موجود زیاد (415 kg/m3) ، حضور یک افزودنی بهبود دهنده ویسکوزیته و اسلامپ های اولیه پایین مستلزم دزهای افزودنی بالاتر از پیمانه مصرفی تولید شده استاندارد تولیدکننده بتن روان خواهد بود. حضور یک عامل هوازای بتن ، افزودنی دیرگیرکننده بتن یا افزودنی کاهنده آب بتن و کاربرد فوق روان کننده بتن از نوع اکریلیک اسلامپ بیشتری از افزایش اسلامپ پیش بینی شده به علت عمل فروپاشنده ی فزاینده ی دو افزودنی، را در بتن روان ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، آب انداختگی و جدایش در اختلاط های با میزان سیمان و ذرات ریز پایین تر در بتن روان رخ دهد.

برای آشنایی با ” کاربرد فوق روان کننده ها در بتن روان” کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *