دسته‌بندی نشده

انتخاب و معرفی طرح های بتنی برتر كشور

انتخاب و معرفي طرح های بتني برتر كشور در سيزدهمين همايش روز بتن 1394

انجمن بتن ايران ، مطابق روال سال های گذشته ، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان “روز بتن ” گرامي ميدارد و برنامه های ويژه ای را در آن روز به اجراء مي گذارد . معرفي طرح های بتني برتر كه تا پايان سال 1393 به بهره برداری رسيده اند ، يكي از اين برنامه هاست . اين طرح ها براساس ضوابط علمي و معيارهای اجرايي توسط هيات داوران انتخاب مي شوند.

زمينه های مختلف اين طرح ها عبارتند از:

ساختماني : عمومي، مسكوني، صنعتي

پل ها و تونل ها: راه، آزاد راه، راه آهن، قطار شهری

سازه های آبي : سدها ، تونل هاي آب بر، تاسيسات آبرساني

سازه هایی كه در آن ها نوعي نوآوری در ساخت و تكنولوژی بتن به كار گرفته شده باشد.

سازه هايی كه به نوعي صرفه جويي در حامل های انرژی، مخصوصا” آلوده ساز های محيط زيست، در آن ها بعمل آورده شده باشد

معيارهايي كه درانتخاب طرح ها مدنظر قرار خواهند گرفت عبارتند از:

نوآوری در طراحي و ساخت ، نوآوری در تكنولوژی بتن ، زيبايي و هم آهنگي سازه با معماری ،  خلاقيت ، دقت و مهارت خاص به كار گرفته شده در انجام طرح .

از كليه سازمانها و شركتهای دست اندركار ساخت و ساز در سراسر كشور، كه علاقمند به ارائه طرح های خود هستند، دعوت مي شود خلاصه ای از طرح های خود را تا 15 مرداد 1394 به دفتر انجمن ارسال دارند تا ترتيب شركت آنها در برنامه داده شود . متعاقباً هيات داوران از دست اندركاران طرح هايي كه مشخصات اوليه را دارا باشند دعوت بعمل خواهد آورد تا اطلاعات جامع تری را برای انتخاب نهایي در اختيار انجمن قرار دهند.

در ضمن انجمن علاقمند است، مطابق روال سال های گذشته،  يكي از طرح های انجام شده توسط مهندسان جوان، با سابقه كاری كمتر از 5 سال، را كه دارای نوعي ويژگي خاص است انتخاب و معرفي نمايد. لذا از اين گروه مهندسان دعوت مي شود خلاصه ای از طرح های خود را همراه با ويژگي خاص آنها تا تاريخ 15 مرداد 1394 به دفتر انجمن ارسال دارند. علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش انجمن بتن ايران به شماره های 8 -88230585 تماس گرفته و يا به سايت www.ici.ir مراجعه نمايند.

زمان برگزاری: 16 مهرماه سال 1394

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *