افزودنی بتن

بهترین ماده افزودنی بتن ضد یخ

انتخاب یک ماده افزودنی بتن ضد یخ به نوع سازه، شرایط اجرایی و اینکه آیا ماده افزودنی با دیگر روش های حفاظتی بتن ریزی در زمستان مورد استفاده خواهد بود یا نه، بستگی دارد.

اثرات مواد افزودنی بتن ضد یخ اغلب مخصوص برندهای سیمانی مشخص و ریزدانه ها می باشند. در نتیجه از طریق آزمایش های اختلاط در آزمایشگاه ها محدوده اجرایی و پیمانه مصرفی خاص ماده افزودنی شیمیایی بتن مورد نیاز برای کارکرد مورد نظر را تعیین می کنیم. بتن ریزی در هوای سرد با مواد افزودنی ضد یخ کاربرد دیگر مواد افزودنی همچون عوامل هوازای بتن، کاهنده های آب، دیرگیرکننده ها و فوق روان کننده های بتن را مستثنی نمی نماید. با این وجود پیمانه مصرفی مواد افزودنی بتن خاص برای استفاده شدن در ترکیب با ماده افزودنی بتن ضد یخ باید به صورت تجربی ایجاد شود، زیرا مقادیر بیش از معمول هم می تواند مورد نیاز باشد.

کارکرد مواد افزودنی ضدیخ برای بتن ریزی در زمستان به لحاظ تکنولوژیکی ساده، راحت و سودمند می باشد. به هم چسبیدگی افزایش یافته، شکل پذیری و حداقل سازی درزهای سرد از جمله دیگر امتیازات می باشند. کاربرد افزودنی های بتن ضد یخ به طرز محسوسی به لحاظ صرفه جویی هزینه های بهتر از عمل آوری با بخار یا بتن ریزی در محوطه های بسته یا حرارت دهی به مواد تشکیل دهنده را ممکن می سازد.

بهترین ماده افزودنی بتن ضد انجماد در ترکیب با برخی روش های حفاظتی در هوای سرد امتیازاتی به لحاظ ماده افزودنی با مقدار کمتر و صرفه جویی در انرژی را دارد. هنگامی که بتن ریزی در هوای سرد ضروری باشد، ترجیح بر این است که تسریع کننده ها یا ضدیخ ها در ترکیب با عوامل هوازای بتن و مواد افزودنی کاهنده آب استفاده شود. این ترکیبات نه تنها مقدار آب قابل انجماد در مخلوط را کاهش می دهد، بلکه عموماً میزان ضدیخ ها و تسریع کننده های لازم برای به دست آوردن اثرات مطلوب را کاهش می دهد. به علاوه این ترکیب ها می توانند در افزایش مقاومت بتن به فرآیند یخ زدگی و عوامل خورنده سودمند باشند.

آشنایی با اثر مواد افزودنی بتن ضد یخ (کلیک کنید)

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *