افزودنی بتن, ضد یخ بتون زودگیر

ضد یخ بتن – هیدراتاسیون بتن

فایده اصلی افزودنی های ضد یخ بتن در بتن شکل پذیر، توانایی برای جلوگیری از تشکیل یخ قبل از گیرش بتن است، در حالی که گیرش تسریع یافته و توسعه مقاومت در سنین اولیه را تأمین می کند. مود فعال افزودنی های ضد یخ بتن دو مرحله ای است: اولاً ضد یخ بتن با پایین آوردن نقطه انجماد آب در بتن و ثانیاً با تسریع چشمگیر هیدراتاسیون سیمان، مکانیسم تشکیل یخ در یک محلول آب در بتن و ثانیاً با تسریع چشمگیر هیدراتاسیون سیمان، مکانیسم تشکیل یخ در یک محلول نمک عادی می تواند برای به تصویر کشیدن چگونگی اینکه افزودنی های ضد یخ بتن نقطه انجماد محلول را پایین می آورند، استفاده گردد. در طی سرد کردن یک محلول نمک معمولی، یخ شفافی تشکیل می شود که منجر به افزایش در غلظت محلول می شود. برای یک افزودنی ضد یخ بتن نقطه انجماد تابعی از غلظت محلول است. هرچه غلظت محلول بالاتر باشد، نقطه انجماد پایین تر است. نقطه بحرانی همچنین وابسته به نوع افزودنی ضد یخ بتن است؛ از همین رو است که تفاوت هایی در بازدهی و هیدراتاسیون بتن داریم. به طور مشابه، در بتن شکل پذیر حضور کلسیم نا محلول، سدیم، پتاسیم و یون های سولفات اندکی نقطه انجماد آب منفذی را پایین می آورد که همزمان با اینکه دمای بتن حدود 2- درجه سانتی گراد است، آغاز به بلورین شدن می کند. اضافه شدن ترکیب صحیح نمک ها همچون آنهایی که حاوی افزودنی های ضد یخ بتن هستند می تواند دمایی که در آن تشکیل یخ آغاز می شود را بیشتر هم کاهش دهد.

ضد یخ تسریع کننده بتن

یکی از ضد یخ تسریع کننده بتن بدون کلریدی پرکاربردتر از آمریکای شمالی، افزودنی آب سرد چند مؤلفه ای با پایه ی سدیم تیوسیانات (CWA) می باشد که علی الظاهر در دماهای زیر، به خصوص در دماهای محیطی تا 7- درجه سانتی گراد انجماد هم مؤثر است. داده ها به دستآمده از مطالعات آزمایشگاهی ضد یخ تسریع کننده بتن حاکی از آن است که دما برای تشکیل یخ در آب منفذی مصنوعی حاوی CWA در غلظت جامد 4/47% برابر 1/19- درجه سلسیوس می شاد. محققان به این نتیجه رسیدند که برای محلول ذرات جامد 40% از CWA تشکیل یخ می تواند به کمتر از 7- درجه سلسیوس جلوگیری گردد.

مکانیسم ثانوی ضد یخ تسریع کننده بتن که در آن مخلوط های ضد یخ بتن عمل می کنند، عبارت از تسریع هیدراتاسیون بتن است که از طریق آزمایش های کالری سنجی تأیید شد که CWA زمان رسیدن به دماهای اوج را تا 10-8 ساعت تسریع کرد. همچنین گزارش شد که نسبت به سیمان ساده، پیمانه های کم و زیاد CWA مقادیر تولید شده را در دمای 7- درجه سلسیوس به ترتیب تا 625 و 569 درصد افزایش می دهد. این افزایش ها در حرارت ایجاد شده در مقایسه با تغییرات افزودنی بالا و پایین در 7- درجه به سیمان ساده در 10 درجه سانتی گراد (به ترتیب) 132 و 120 درصد بود.

اثر یک ضد یخ تسریع کننده بتن غیر کلریدی (NCAA) روی زمان اولیه گیرش بتن در دمای محیط و بتن 10 درجه سانتی گرادی، در شکل 7. 39 به تصویر کشیده شده است.

7

یک مخلوط ضد یخ تسریع کننده بتن با فاکتور سیمان 250 kg/m3 که با NCAA اصلاح شده ایجاد زمان گیرش اولیه ای تقریباً مساوی با یک مخلوط بتنی ساده می کند که حاوی سیمان 310 kg/m3 باشد. دزهای مصرفی استفاده شده برای سدیم تیوسیانات با پایه CWA  در بازه 325 تا 5860 میلی لیتر در 100 کیلوگرم (floz/cwt 90 تا 5) قرار می گیرد. ضد یخ تسریع کننده بتن برای تسریع در هیدراتاسیون در دماهای فوق انجماد، ازدهای مصرفی در بازه 325 تا 3840 میلی  لیتر در 100 کیلوگرم (floz/cwt 59 تا 5) توصیه می گردد. دزهای مصرفی بالاتر ضد یخ تسریع کننده بتن 3910- 5860 ml در 100 کیلوگرم (60- 90 floz/ cwt) برای بتن ریزی های در دماهای زیر انجماد استفاده می شوند. بنابراین محافظت در برابر یخ زدگی و تسریع هیدراتاسیون بتن می تواند حاصل گردد. تحقیقات سابق نشان داده است که زمان گیرش بتنی که با CWA اصلاح شده در دمای 7- درجه با زمان گیرش بتن ساده در دمای بتن و محیط 7- درجه یخ بستند. دیگر CWA های ضد یخ تسریع کننده بتن مورد بررسی قرار گرفته اند و آزمایشگاه مهندسی و تحقیقاتی مناطق سرد ارتش ایالات متحده آمریکا (CRREL9 با دو تولید کننده افزودنی عمده در ایالات متحده برای توسعه دیگر افزودنی های ضد یخ بتن برای کاربردهای تجاری در حال کار است.

برای آشنایی با خرید ضد یخ بتن  روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *