درباره ما
شرکت شیمی بتن بهینه با شماره ثبت 193882 فعالیت تولیدی خود را از یک دهه قبل آغاز نموده و همواره با تولید و ارائه محصولات و افزودنی بتن مطابق با استانداردها در زمره پیشتازان عرضه افزودنی های شیمیایی و بتن در ایران بوده است. این شرکت با توجه به توسعه و امکانات برقراری ارتباط با شبکه های اطلاعاتی در جهان کوشیده ایم ویژگی فرآورده های خود را مطابق با آخرین دستاوردها استانداردهای کشورهای پیشرفته جهان ارائه نماییم.
برگزاری همایش ها با همکاری مرکز تحقیقات سازمان مسکن و شرکت در نمایشگاه های بین المللی ساختمان استفاده از فن آوری های امروز جهان با شیوه های کاربردی و متدهای استفاده ار آن را در جامعه مهندسین ایران فراهم ساخته و توسعه بخشیده ایم.
این شرکت عضو رسمی انجمن بتن ایران ،انجمن تولید کنندگان مواد شیمیاییساختمان برای استاندارد ایزو 9001-2000 مدیریت کیفیت و تاییدیه از مراکز انیستیتو مصالح دانشگاه تهران ،پژوهشکده رازی و سار آزمایشگاه های معتبر می باشد.
ادامه ...

اخبار

ماستیک درز بندی بر پایه قیر

ماستیک درز بندی بر پایه قیر