آب بندی مخازن بتنی

5,468تعداد نمایش:
1393/07/10تاریخ:

ابتدا باید از بتن و محکم بودن سازه و عدم نشست آن اطمینان داشت در صورتیکه سازه  دچار ایرادات اساسی می

بعد از پایان کیورینگ بتن چنانچه سطح بتن به موادی مانند روغن قالب، خزه و جلبک، تکه های اضافه سیمان و ... آلوده است ابتدا باید سطح تمیز شود.

بهترین دما برای انجام عملیات آب بندی مخازن بتنی بین 18 الی 32 درجه سانتیگراد است.

توجه کنید در تمامی مراحل ترکیب یک واحد محصول آب بندی مخازن بتنی با یک واحد آب مورد ترکیب قرارمی گیرد.

مطمئن شوید کلیه سطوح، کنج ها و کناره دریچه های فاضلاب و لوله ها را در مراحل زیر بطور کامل پوشش میدهید و به این ماده آغشته می نمایید.

روش اجراء آب بندی مخازن بتنی

 محلول آب بندی مخازن بتنی را با قلمو روی سطح، 2 دست بطور کامل اجراء نمایید. (دست دوم آب بندی مخازن بتنی را به فاصله خشک شدن دست اول اجراء نمایید)

اگر سطح بتن شما دارای ترک ریز ویا سوراخ های سطحی است، در این مرحله میتوانید از ترکیب محلول آب بندی مخازن بتنی با سیمان و پودر سنگ الک شده (یا سیلیس) ملات نرمی تهیه و آنها را بصورت ماستیکی پوشش دهید. (نسبت سیمان به پودر سنگ (یا سیلیس) برابر است)

و یا محلول آب بندی مخازن بتنی را با مقداری سیمان و پودر سنگ الک شده (یا سیلیس) ترکیب و دوغاب روان بدست آمده را  با قلمو روی سطح، 2 دست  بطور کامل اجراء نمایید. (دست دوم را به فاصله خشک شدن دست اول اجراء نمایید) (نسبت سیمان به پودر سنگ  (یا سیلیس) برابر است)

اگر مایل به اجرای سنگ، سرامیک ویا کاشی می باشید. یک واحد محصول آب بندکننده بتن و سه واحد آب را برای ساخت ملات استفاده نمایید. که در این صورت علاوه بر آب بندی، مقاومت و چسبندگی سرامیک را نیز افزایش می دهد.

بندکشی را با محلول آب بندی مخازن بتنی و سیمان و پودر سنگ ساخته و فقط بین بندها را با آن پر نمایید.

چون محصول آب بندی مخازن بتنی گیرش سریع و فوق العاده محکمی دارد، هرگز دوغاب بندکشی را طبق روال سنتی روی سطح پخش ننمایید، بلکه فقط بند کاشی، سرامیک و سنگ را با آن پر نمایید قبل از خشک شدن نهایی اضافات آنرا پاک نمایید.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده مواد آب بندی طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.