ابر روان کننده نرمال

1,800تعداد نمایش:
1393/06/17تاریخ:

ابر روان کننده نرمال بر پایه کربوکسیلات ،کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمان را بهبود می بخشد. مصرف ابر روان کننده نرمال موکداً به الزامات ساخت بتن های ویژه (خودتراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل تحمل نباشد تأکید شده است .

ابر روان کننده نرمال با از بین رفتن سریع اسلامپ مقابله می کند .

ابر روان کننده نرمال در هنگام اختلاط جذب سیمان اضافه می شوند و در لحظات اولیه هیدراتاسیون سیمان ، این گروه از پلیمرها با ایجاد دافعه الکتریسیته ساکن باعث باز شدن سیمان میگردد . ابر روان کننده نرمال با فوق روان کننده های متداول در عمل تفاوت می کند بدین ترتیب که پایه ابر روان کننده نرمال ،پلی کربوکسیلیک بوده و دارای زنجیره های جانبی مولکولی نیز می باشد که در شروع هیدراتاسیون همانند فوق روان کننده های متداول عمل می کند و در ادامه حضور زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان می گردد

مزایای ابر روان کننده نرمال

1- ابر روان کننده نرمال باعث افزایش روانی یا کارایی بتن می گردد .

2- ابر روان کننده نرمال ،امکان کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 30% فراهم می کند .

3- کاهش عیار سیمان با استفاده از ابر روان کننده نرمال .

4- ابر روان کننده نرمال باعث کاهش استهلاک پمپ بتن می گردد.

5- ایجاد بتن های خوش نما یا اکسپوز با استفاده از ابر روان کننده نرمال .

6- استفاده از ابر روان کننده نرمال باعث عدم نیاز به ویبراتور می گردد .

7- ابر روان کننده نرمال باعث افزایش انسجام بتن می گردد .

8- جلوگیری از حبس هوا در بتن با ابر روان کننده نرمال .

9- سازگاری ابر روان کننده نرمال با انواع سیمان های پرتلند .

10- ابر روان کننده نرمال باعث افزایش مقاومت فشاری می گردد .

11- ابر روان کننده نرمال امکان باز نمودن قالب ها در حدود 8 الی 12 ساعت پس از اتمام بتن ریزی فراهم می کند .

12- ابر روان کننده نرمال باعث جلوگیری از جدا شدن سنگدانه های بتن می گردد .

13- کاربرد همزمان ابر روان کننده نرمال با میکروسیلیس یا خاکستر بادی .

موارد کاربرد

ابر روان کننده نرمال مناسب جهت استفاده در قالبهای تونلی – لغزان و ...

ابر روان کننده نرمال مورد استفاده در بتن های ویژه تخصصی یا خود متراکم شونده .

ابر روان کننده نرمال مورد استفاده در بتن های ویژه یا خود تراز شونده .

ابر روان کننده نرمال مورد استفاده در بتن های تخصصی و ویژه ای که سطوح با پرداخت عالی و با صرف حداقل انرژی نیاز است.

استفاده از ابر روان کننده نرمال امکان بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب را فراهم می کند.

استفاده از ابر روان کننده نرمال امکان بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور را فراهم می کند .

ابر روان کننده نرمال مناسب جهت استفاده در صنایع قطعات بتنی پیش ساخته .

مشخصات فنی

ظاهر ابر روان کننده نرمال مایع – زرد رنگ – لزج می باشد .

 وزن ابر روان کننده نرمال 1/13 gr/cm3:در دمای 2 ± 22 درجه سانتیگراد می باشد .

ابر روان کننده نرمال یون کلر ندارد .

ابر روان کننده نرمال نیتریت ندارد .

ابر روان کننده نرمال نقطه اشتعال ندارد .

نقطه انجماد ابر روان کننده نرمال صفردرجه سانتیگراد می باشد .

روش مصرف

مقدار افزودنی محاسبه شده با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود.

ابر روان کننده نرمالرقیق شده به بتن در حال اختلاط بتدریج اضافه شود .

افزودنی مستقیماً روی سیمان خشک ریخته نشود.

به میزان وزن ابر روان کننده نرمال مصرفی از آب اختلاط بتن کم شود.

میزان مصرف

بهترین میزان مصرف ابر روان کننده نرمال برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین میشود ،

میزان معمول مصرف ابر روان کننده نرمال از 0/2 الی 0/8 درصد وزن سیمان مصرفی

طریقه نگهداری

زمان مصرف ابر روان کننده نرمال در صورت نگهداری در دمای بین 5+ تا +35 درجه سانتیگراد حداقل 12 ماه پس از تاریخ تولید میباشد .

نکات ایمنی

ابر روان کننده نرمال به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند  بنابراین استفاده از عینک ایمنی جهت پیشگیری از تماس با چشم توصیه می شود و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه فرمائید . از تماس ابر روان کننده نرمال با پوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید و حتی المقدور در هنگام کار با ابر روان کننده نرمال از دستکش استفاده نمائید .

برای آشنایی با محصولات و خرید روانساز بتن روی لینک کلیک کنید.