روان سازها و فوق روانسازها

مزایای روان کننده بر پایه پلی نفتالین

روان کننده بر پایه پلی نفتالین باعث امکان افزایش اسلامپ بتن به میزان حدود ١٢ تا ١۵ واحد با حفظ نسبت آب به سیمان و یا امکان کاھش نسبت آب به سیمان بین ١٢ % تا ١۵ درصد با حفظ اسلامپ مطابق الزامات استاندارد ملي براي روان كننده ھاي دیرگیر

روان کننده بر پایه پلی نفتالین امکان حمل طولانی بتن بدون کاھش قابل ملاحظه اسلامپ را فراهم می کند.

روان کننده بر پایه پلی نفتالینمناسب برای بتن ریزیھای پیوسته در سازه ھای خاص که برای اجرا نیاز به تاخیر گیرش اولیه

ھمراه با روان بودن بتن است.

افزایش زمان کارپذیری و اجرای آسانتر در بتنھای پمپی با روان کننده بر پایه پلی نفتالین

روان کننده بر پایه پلی نفتالینکنترل گیرش، اجرای بتن با قالب لغزنده را بھبود بخشیده و همچنین روان کننده بر پایه پلی نفتالین از ایجاد اتصال سرد در بتن ریزیھای حجیم جلوگیری می نماید.

روان کننده بر پایه پلی نفتالین باعث کاھش فضاھای خالی می گردرد در نتیجه افزایش وزن مخصوص بتن را بدنبال خواهیم داشت.

روان کننده بر پایه پلی نفتالین مناسب برای بتن ریزی در آب و ھوای معتدل، گرم و خشک می باشد.

روان کننده بر پایه پلی نفتالین مناسب برای بتن ریزی در محیط دریایی می باشد.

برای آشنایی با موارد کاربرد روان کننده بر پایه پلی نفتالین و روش مصرف روان کننده بر پایه پلی نفتالین و خرید روانساز بتن روی لینک کلیک کنید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *