افزودنی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر نفوذپذیری بتن

نفوذیری بتن ، دوام بتن را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نفوذپذیری بتن همچنین می تواند در طراحی سازه هایی باشد که به منظور مقاومت مقابل هیدرولیکی آب یا دیگر مایعات اثرگذار باشد. منافذ بزرگ معمولاً به دلیل نفوذ پیوسته آب در بتن پدید می آیند. این منافذ به علت نفوذپذیری بتن ضعیف یا ترک ها ایجاد می شوند. می توان توسط افزودنی کاهنده آب بتن (برای رسیدن به کارایی بیشتر بتن با حفظ نسبت آب به سیمان) این آثار را به حداقل رسانید.

در نبود ترک ها و کانال های بزرگ در بتن، نفوذپذیری بتن تابعی از نسبت خمیر آب به سیمان است. گراف ارائه شده در شکل 38-1 نشانگر رابطه لگاریتمی نسبت آب به سیمان و ضریب نفوذپذیری بتن و خمیر سیمان سخت شده است. بنابراین بتن با نسبت خمیر آب به سیمان 4/0 تقریباً غیر قابل نفوذ خواهد بود. افزودنی کاهنده آب بتن می تواند برای کاهش نسبت آب به سیمان استفاده گردند، بنابراین اطمینان حاصل می شود که نفوذپذیری بتن در سطح حداقلی حفظ می گردد.

77

معمولاً یک بتن با نسبت خمیر سیمان به آب 55/0 را می توان به 50/0 کاهش داد، به طوری که منجر به نفوذپذیری بتن با مقداری کمتر از نصف مقدار اصلی (اولیه) شود.

نتیجه گیری کلی از داده ها آن است که هنگام طراحی یک مخلوط بتنی متشکل از افزودنی کاهنده آب بتن از نوع معمولی، یا دیرگیرکننده، خصوصیات بتن نهایی 28 روزه از روابط استفاده شده برای بتن عاری از افزودنی کاهنده آب بتن با نسبت آب به سیمان یکسان تبعیت می کنند.

در سازه های بتن مسلح، انتشار آب در داخل بتن و رسیدن رطوبت به سطح میلگردها در حضور یون کلر، مهمترین عامل خوردگی میلگردها و ایجاد تخریب در بتن می باشد. این موضوع در سازه های مرتبط با آب (استخرها، سدهای بتنی…) و در سازه های موجود در مجاورت دریا ( اسکله هاو بندرها) اهمیت بیشتری پیدا می کند. در سواحل جنوبی کشور به دلیل وجود یون کلر در آب دریا، عمر مفید سازه برابر با زمان رسیدن رطوبت به سطح میلگرد تعریف می گردد.

دیگر عوامل بهبود مشخصات دوام نیز به عامل نفوذپذیری بتن وابسته است از جمله:

تخریب بر اثر یخ زدگی و آب شدن متناوب بتن ( سیکل ذوب و انجماد در زمستان)

تخریب بر اثر نفوذ سولفات های موجود در خاک و آب های زیر زمینی

تخریب بر اثر انجام واکنشهای قلیایی-سیلیسی (ASR)  سنگدانه ها ( سرطان بتن)

تخریب بر اثر انجام واکنشهای کربناتی- سیلیسی (ACR)  سنگدانه ها

تخریب بر اثر واکنشهای کربناتاسیون

همانطور که دیده می شود کاهش نفوذپذیری بتن می تواند باعث بهبود مشخصات دوام بتن و افزایش عمر مفید سازه گردد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *