افزودنی بتن

ترکیب بتن محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب

افزودنی های محبوس کننده هوا منافع چشمگیری به بتن ایجاد شده در اقلیم های بسیار گرم همچون آمریکای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه منتقل می کند. ترکیب بتن محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب به طور گسترده برای ارتقاء ماسه های با کیفیت ضعیف به وسیله جبران کردن اثر مواد ریز دانه معیوب استفاده می شود. در نتیجه آب انداختگی و جدایش بتن محبوس کننده هوا کاسته می شود. شکل 7 .4 این اثر را به تصویر می کشد.

تغییر پذیری در مقاومت بتن محبوس کننده هوا از مقاومت بتن ساده بیشتر است. در نتیجه خوب است که از عامل محبوس کننده هوا در ترکیب با یک افزودنی کاهنده آب در بتن استفاده شود، یا از یک ترکیب محبوس کننده هوای واحد و افزودنی کاهنده آب استفاده کنیم، چرا که منجر به انحراف استاندارد پایین تر از یک افزودنی محبوس کننده هوای ساده می شود. همچنین هر چه مقاومت میانگین در یک میزان سیمان موجود معادل بیشتر باشد، کاربرد افزودنی بتن محبوس کننده هوا منجر به یک محصول با استحکام بیشتر خواهد شد. در جدول 7. 2 مقاومت های میانگین و انحراف های استاندارد ترکیبات از یک کارخانه که از بتن ساده، بتن محبوس کننده هوا با رزین های چوبی خنثی شده، و ترکیب بتن محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب استفاده می کند، ارائه و به تصویر کشیده شده است.

به خاطر نقش حیاتی که بتن محبوس کننده هوا در کاستن از آسیب پذیری ذوب انجماد بازی کرده است، کاربرد آن در آمریکای شمالی عمدتاً با این خصوصیت همراه شده است. در اروپا، استرالیا، آفریقا که فعالیت ذوب انجماد به ندرت بر بتن اثر می گذارد، اصلاحات ثانویه ایجاد شده توسط افزودنی های محبوس کننده هوا هنگامی که به عنوان یک افزودنی مرکب کاهنده آب و محبوس کننده هوا استفاده شوند به پتانسیل کامل خود می رسند.

علل استفاده از ترکیب بتن محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب

استفاده فزاینده از افزودنی مرکب کاهنده آب و محبوس کننده هوا به علت دلایل زیر می باشد:

1-نسبت آب به سیمان حداکثر 55/0، به همراه چسبندگی لازم اختلاط و مقاومت های حداقل در میزان سیمان های معمولی هم حاصل می گردد.

2- چه نسبت آب به سیمان پایین تر باشد، و چسبندگی بیشتر ایجاد شده در مقادیر فاکتور تراکم مطلوب در اختلاط ها، تحت شرایطی که هیچ نیروی اعمال شده ای وجود ندارد بتن «سازمان یافته» تری را فراهم می آورد. اهمیت ویژه این مورد در بتن با قالب لغزنده است که اسلامپ سریع کاهنده لازم باشد.

3- مقاومت میانگین بالاتر حاصل شده منجر به بتنی می شود با یک نرخ رد شدن پایین تر از بتن های متناظر که تنها حاوی افزودنی های محبوس کننده هوای سنتی است.

نمونه نتایج از مخلوطهای مقایسه ای عاری از افزودنی محبوس کننده هوای بتون، یک رزین چوبی خنثی شده معمولی، و یک افزودنی مرکب کاهنده آب و محبوس کننده هوا در جدول 7. 3 نشان داده می شود، که در آن منافع حاصل شده به روشنی تصویر شده است.

در آمریکای شمالی تقریباً همه بتن های محبوس کننده هوا حاوی یک افزودنی کاهنده آب هستند، البته به علت نگرانی از اینکه این افزودنی انعطاف پذیری در کاربرد را به علت تغییر در مواد بتن، موجب بی میلی برای استفاده از افزودنی نوع مرکب شده است. در نتیجه، کاربرد ترکیب بتن محبوس کننده هوا و افزودنی کاهنده آب برای ارتقاء پیوستگی فرآورده، در شمال آمریکا چندان رغبتی را بر نمی انگیزد.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با ” میزان هوای محبوس یک مخلوط بتنی” بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *