افزودنی بتن

افزودنی های بتن – روش های توزیع

توزیع افزودنی های بتن – کاملاً اتوماتیک

یک توزیع کننده پنوماتیک یا توزیع کاملاً اتوماتیک افزودنی های بتن با مبنای سیستم های الکتریکی یا پنوماتیک دارای دقت خوبی است و می تواند با بیش از یک نوع افزودنی بتن با تجهیزات برای جاری شدن انجام گیرد. در نتیجه روش ایده آلی برای اضافه کردن افزودنی های مایع به یک بتن است. یک روش توزیع کننده افزودنی های بتن توسط یک پمپ الکتریکی که با یک ابزار زمان بندی کنترل می شود، و می تواند با یک واحد حسگر تنظیم شود. این نوع از روش توزیع کننده افزودنی های بتن به صورت نصب شده در یک کارخانه بتن آماده می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خروجی کنترلی می تواند به طور اتوماتیک اجرا گردد طوریکه وقتی کنسول ترکیب افزودنی های بتن به شیوه معمولی استفاده شود یک سیگنال توسط رله توزیع کننده افزودنی های بتن بالا می آید و مواد به طور اتوماتیک به درون اختلاط تغذیه می شوند. عملیات بتن آماده معمولاً از یک توزیع کننده الکتریکی افزودنی های بتن بهره می گیرد، در حالی که کارخانه های ترکیب بتن آماده جایی که یک سرعت بالای تولید و اندازه گیری دقیق و با سرعت ضروری است از نوع پنوماتیک استفاده می کنند. این سیستم های توزیع افزودنی های بتن شامل ترکیب مورد نیاز ابزارهای حجمی تکی به طور اتوماتیک صورت می گیرد. اما آنها هم باید خصوصیات زیر را داشته باشند.

1-      مکانیسم شروع واحد یا مکانیسم های شروع جداگانه برای افزودنی هایی که در همان ترکیب همانند دیگر اجزا ترکیب نشده اند.

2-      مکانیسمی برای خالی کردن و گیرش دوباره برای آغاز به کار وسایل حجمی افزودنی های بتن

3-      ابزاری که از تخلیه هر یک از اجزا جلوگیری می کند تا زمان که هر یک ترکیبات جدا پاکسازی شده از ترکیب سابق باشد و با تلورانس صفر باز گردد.

توزیع افزودنی های بتن – نیمه اتوماتیک

این سیستم های توزیع افزودنی های بتن می تواند به صورت الکتریکی یا توزیع پنوماتیک افزودنی های بتن اجرا شود و آنها حاوی ابزارهای حجمی لازم هستند. کنترل های آنها نیمه اتوماتیک، قفل و بست داخلی شده یا اتوماتیک یا ترکیبی از اینها می باشند. با این نوع تجهیزات سطح افزودنی های بتن مجاز می گردد. تا در شیشه بالا بیاید توسط عملیات یک سوئیچ یا شیرها تا اینکه به یک سطح درست از توزیع افزودنی های بتن برسد. این شیر سپس باز می گردد تا توزیع افزودنی های بتن به درون لوله آب یا میکسر اجازه یابد. اگرچه این نوع روش توزیع کننده افزودنی های بتن به طور گسترده استفاده می شود، بعضی فعالیت های پیشگیرانه در نصب و اجرای این سیمان مورد نیاز است:

–        تمهید سیستم لوله در تجهیزات توزیع کننده افزودنی های بتن مستلزم توجه دقیق برای اطمینان حاصل کردن از اینکه مقادیر متغیر ماده در خطوط گرفتار نمی شوند، می باشد.

–        بایستی چک شود که شیرها نشست نکنند و اینکه مقدار ماده اندازه گیری شده به واقع درون ترکیب تخلیه می شود.

بتن های با کارایی بالای مدرن (همچون یک بتن زیرآبی غیر فروپاشنده، بتن خود متراکم شونده و بتن های مورد استفاده در دماهای پایین تر از انجماد) کاربرد افزودنی های خاص بتن را ضروری ساخته که اغلب مستلزم اضافه شدن در سایت پروژه است.

توزیع افزودنی های بتن – روش دستی

سیستم های توزیع دستی ساده افزودنی های بتن که برای کارخانه های بتن کم حجم طراحی شده اند، تنها وابسته به توجه اپراتور کارخانه بتن به ترکیب مقدار صحیح افزودنی های بتن در یک لوله مدرج و تخلیه آن به ترکیب می باشد. این نوع تجهیزات توزیع افزودنی های بتن در عملیات با مقیاس کوچک، در جایی که افزودنی های بتن تنها گاهی استفاده می شوند کاربرد دارد. برای اضافه کردن های کوچک و گاه گاهی، تجهیزات توزیع دستی افزودنی های بتن ممکن است به منظور اندازه گیری معقول کمیت های صحیح استفاده شود. یک پیستون دستی می تواند برای توزیع افزودنی کاهنده آب بتن و افزودنی محبوس کننده هوای بتن برای کار عادی استفاده گردد. اما برای کاربرد متناوب، یک توزیع کننده مکانیکی افزودنی های بتن بهترین گزینه است.

–        پمپ های دستی توزیع افزودنی های بتن به طور معمولی برای یک پیچ دریچه بشکه 210 به 1 ساخت شود. دونوع در دسترس هستند: یکی ساده است که مستلزم توزیع کننده های دستی افزودنی های بتن از انواع توصیف شده در قسمت زیر است تا مقدار واقعی را اندازه گیری کند و دیگری نوعی است که در آن یک ضربه پمپ یک حجم گیرش را می سازند. از این می تواند برای اضافه کردن مستقیم افزودن به مخلوط بتن استفاده شود.

–        توزیع کننده های دستی کانتینرهای افزودنی های بتن با حجم استاندارد و صحیح هستند که ممکن است در کاربردهای کوچک و یا مخلوط های خاص استفاده شوند. مهم است که یک توزیع کننده افزودنی های بتن با یک اندازه مناسب برای یک مخلوط استفاده گردد به جای آن که یک استوانه اندازه گیری یا شریان تا قسمتی پر شده به کار برود.

پیچیدگی و هزینه های سیستم توزیع افزودنی های بتن مورد استفاده تا حد زیادی توسط حجم عملیات دیکته می شود. با این وجود الزامات اساسی تمامی روش ها این هست که آنها در طیف های دمایی کارکرد پیدا کنند که بتن ریزی معمولی مجاز باشد، دارای عدم حساسیت به تغییرات در ویسکوزیته برای افزودنی افزودنی های بتن باشد و در دقت 3% باشد. همه مؤلفه ها باید با موادی ساخته شوند که توسط افزودنی های بتن مورد استفاده با سرعت شکست پایین به اثبات رسیده برای تضمین قابل اعتماد بودن آن در دراز مدت پوسیده نخواهد شد. یک نشان واضح باید روی توزیع کننده افزودنی های بتن داده شود طوریکه سراسر آن به صورت مؤثر در حدود مشخص واقع شود. این ابزار باید با استانداردهای CPMB انطباق داشته باشد و ابزاری برای گستراندن عادی یک پیمانه مصرفی اندازه گیری شده در یک کانتینر کوچک برای تصدیق کمیت ترکیب فراهم آورد.

توزیع افزودنی های جامد بتن

افزودنی های جامد بتن همچون کلسیم فرمیت یا برخی ضدآب ها به صورت وزنی اندازه گیری می شوند. چون مقادیر نسبتاً کم افزودنی های جامد بتن استفاده می شود، کنترل اندازه گیری بیشتری الزامی است. در نتیجه عاقلانه است که آنها را با مواد پزولانی یا بی جنبش نرم همچون ماسه ریز، خاکستر بادی خرده شده یا سرباره کوره آهن گذاری. این کار نه تنها توزیع افزودنی های جامد بتن با دقت بیشتر را تسهیل می کند، بلکه از شناوری پودر در آب اختلاط ممانعت می کند. بنابراین توزیع بهتر افزودنی های جامد بتن در مخلوط را تضمین می کند. در کاربرد افزودنی های پودر شده، توجه باید شود که از چسبیدن پودر به اطراف میکسر و یا تشکیل توده ها جلوگیری شود. چنانچه افزودنی پودری در آب اختلاط توزیع نشود اما پس از ریزدانه ها در ترکیب اختلاط اضافه شوند، از این مشکلات می توان پرهیز کرد.

یک ابزار اندازه گیری مناسب برای افزودنی های پودری در مقیاس رنگی اتوماتیک است. بیشتر واحد های موجود تجاری متشکل از یک قسمتی است که به لحاظ حجمی (مثل پیچ، شیار لرزان) کار می کند یک مقیاس پیمایش مناسب، فضا در مکان یابی واحد پیمایش و کانتینرهای افزودنی پودری در نزدیک ترین حد ممکن به میکسر یا خطوط عرضه مواد خام ضروری است. باید توجه شود که برای حصول اطمینان از اینکه افزودنی های پودری به میکسر بتن وارد می شود، روانی آزاد است. این مقیاس های اتوماتیک کاملاً گران هستند.

شرکت شیمی بتن بهینه تولید کننده افزودنی بتن طبق استانداردهای موجود با کیفیت بالا می باشد.

برای آشنایی با محصول و خرید افزودنی بتن روی لینک کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *