خصوصیات بتن

بتن ترمی

VEAها بتن ریزی زیر آب را بدون استفاده از بتن های ترمی سنتی امکان پذیر کرده اند، اگر چه این روش در حال جایگزینی به وسیله پمپاژ بتن ترمی های غیر فروپاشنده می باشند، که به شستگی سیمان مقاوم است، هنوز بتن ترمی هم در بتن ریزی های حجیم در پایه های زیرآبی، آب بندهای سدهای صندوقه ای و پایه های پل کاربرد دارد. یک بتن ترمی متشکل از یک خط لوله ی عمودی است که در بالای آن واگن ته قیفی جای گرفته که آنقدر طولانی هست که کیفیت بتن ترمی و مقاومت بتن ترمی تا حد زیادی وابسته به طرح اختلاط صحیح و بتن ریزی آن است. بتن ترمی باید دارای چسبندگی مناسب و روانی خوب باشند. بتن ترمی مورد استفاده برای این هدف معمولاً پر سیمان هستند (400 کیلوگرم بر مترمکعب) با اسلامپ هایی دربازه 150 -225 mm نسبت ریزدانه معمولاً برای بتن های معمولی (45% میزان کل سنگدانه موجود) بیشتر است و اندازه درشت دانه به میزان حداکثر 40mm محدود می شود. بتن ریزی با بتن ترمی ادامه دار است و هیچ تراکیمی توسط لرزش مجاز نیست. پایانه انتهایی لوله ترمی همیشه مستغرق در بتن تازه نگاه داشته می شود تا آب بندی حفظ شود و بتن ترمی با فشار به محل استقرار خودش ریخته شود.

وقتی بتن ترمی عاری از افزودنی بتن به این روش ریخته شود، معمولاً لبه های کار ضعیف از آب در می آید. با مشکلات می توان مواجه شود یا زمان بتن ریزی بتن ترمی طولانی شود و موجب تشکیل توده های شنی شود به علت نیازی که برای بلند کردن برای تسهیل بتن ریزی بتن ترمی دارد. چسبندگی و خصوصات روانی بتن ترمی تا اندازه زیادی با استفاده از VEAها، و فوم سیلیکا در ترکیب با یک SP بهبود می یابد. تحقیقات سابق نشان دادند که ترکیبی از این افزودنی ها ،یکنواختی بتن ترمی ریخته شده را ارتقاء می دهد و مزایای زیر را دارد:

اثر افزودنی بتن در بتن ترمی

1- روانی افزایش یافته بتن ترمی در یک میزان آب مشخص حرکت افقی بیشتری (9-11m) در قیاس با بتن های بدون افزودنی مجاز می سازد. شیب های کمتری در بتن ترمی تولید می شود که فاصله گذاری بیشتر لوله های ترمی را ممکن می سازد. . سرعت بتن ریزی بتن ترمی به علت فشار هیدرولیکی افزایش یافته، افزوده می شود در نتیجه بتن ترمی با سرعت بیشتر و فراتر حرکت می کند. طول های لوله افزایش یافته امکان پذیر است؛ بنابراین صرفه جویی قابل ملاحظه ای از طریق کاهش تعداد ترمی های استفاده شده حاصل می شود.

2- کاهش های آب بیشتر در بتن ترمی ایجاد مخلوط های چسبنده ای می کند که به جدایش کمتر آسیب پذیرند و مستعد شستگی سیمانی در بتن ترمی نیستند. افزودنی های فوق روان کننده بتن کاربرد لوله های وسیع تر برای بتن ریزی سریع تر بتن ترمی را مجاز می سازند و کاهش سیمان را ممکن می سازند، بنابراین حرارت کمتری اولیه تولید می شود.

3- کند شدن سرعت سخت شدگی زمان های بتن ریزی بتن ترمی طولانی تر و فاصله گذاری بیشتر لوله های ترمی را مجاز می کند.

برای آشنایی با ” شاتکریت بتن ” کلیک کنید .

منبع : کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *